Badania

Strona główna / Badania / Pogłębione badanie smart villages w Polsce – wybrane przykłady

 

Tytuł operacji: Pogłębione badanie smart villages w Polsce - wybrane przykłady

 

Partner KSOW: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

 

Okres realizacji: 1.04.2020 r. - 30.10.2021 r.

 

Cel operacji: Realizacja pogłębionego badania terenowego w 10 lokalizacjach w Polsce, w którym zidentyfikowane zostaną mechanizmy odpowiadające za powodzenie we wdrażaniu rozwiązań z zakresu smart villages oraz opublikowanie wyników badania w formie monografii naukowej

 

Kierownik: dr hab. Sławomir Kalinowski, prof. IRWiR PAN

 

Powrót