Wydarzenia

Strona główna / Wydarzenia / IRWiR PAN partnerem projektu FARMWELL realizowanego w ramach programu Horyzont 2020

IRWiR PAN podpisał umowę na realizację projektu FARMWELL - Improving farmers' wellbeing through social innovation (Poprawa dobrobytu rolników poprzez innowacje społeczne) realizowanego w ramach programu Horyzont 2020. Instytut jest jednym z 16 partnerów konsorcjum (z 9 krajów UE), którego liderem jest węgierski think tank E40 Group.

 

Projekt ma na celu określenie i upowszechnienie praktyk w zakresie innowacji społecznych, które mogą przyczynić się do poprawy dobrobytu społecznego rolników i ich rodzin. Istotne jest, aby indywidualni rolnicy i rodziny rolnicze w pełni korzystali z badań i praktyk w zakresie innowacji społecznych, co z kolei przyczyni się do wzmocnienia powiązań między sektorem rolnym a całym społeczeństwem.

 

Kierownikiem projektu ze strony Polski jest dr hab. Adam Czarnecki

 

Powrót