Nauka

Strona główna / Nauka / Biologizacja - klucz do zrównoważonego rolnictwa

 

Tytuł projektu Biologizacja - klucz do zrównoważonego rolnictwa
Projekt został złożony w ramach konkursu wniosków programu Erasmus+ dla sektora kształcenia i szkoleń zawodowych: Akcja 2. Partnerstwa strategiczne.


Partnerzy projektu: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Top Farms Sp. z o.o., SPEARHEAD SLOVAKIA, s.r.o., SPEARHEAD Czech s.r.o.


Okres realizacji: 1.12.2020 r. - 30.03.2022 r.

Projekt jest finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu Erasmus+.


Głównym celem projektu było zbudowanie trwałego partnerstwa i wypracowanie katalogu dobrych praktyk w zakresie biologizacji rolnictwa w trzech sąsiadujących ze sobą krajach - Polska, Czechy i Słowacja.Katalog został przygotowany i jest dostępny w 4 językach: polskim, angielskim, słowackim i czeskim.

KATALOG do pobrania - pełna wersja język polski:
Plik (pdf)

KATALOG do pobrania - pełna wersja język angielski:
Plik (pdf)

KATALOG do pobrania - pełna wersja język słowacki:
Plik (pdf)

KATALOG do pobrania - pełna wersja język czeski:
Plik (pdf)

 

 

SPOTKANIA PROJEKTU

 

01.03.2021 Gospodarz spotkania: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

W ramach projektu Biologizacja - klucz do zrównoważonego rolnictwa współfinansowanego ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus +  1 marca odbyło się międzynarodowe spotkanie partnerów projektu: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Top Farms, Spearhead Slovakia, Spearhead Czech oraz lidera projektu #IRWIRPAN. Mimo hybrydowej formuły narzuconej przez pandemię udało nam się omówić idee, cele projektu i ustalić działania na kolejne tygodnie. To pierwsze spotkanie z zaplanowanego cyklu.

 

 

 

25.05.2021 Gospodarz spotkania: Top Farms Wielkopolska

Z ogromną radością mogliśmy uczestniczyć w drugim spotkaniu projektowym „Biologizacja - klucz do zrównoważonego rolnictwa" w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.  Nasi gospodarze - Top Farms Wielkopolska - zadbali nie tylko o stronę teoretyczną, ale przede wszystkim o praktyczną zgodnie z tytułem spotkania „Biologizacja w praktyce". Wizyty w okolicznych gospodarstwach, gdzie w ciekawy i praktyczny sposób zostały zaprezentowane zabiegi i efekty biologizacji, były doskonałym podsumowaniem wcześniejszych wystąpień i prezentacji. Mamy nadzieję, na kolejne spotkanie już w czerwcu! u naszych zagranicznych partnerów z udziałem przedstawicieli Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Top Farms, Spearhead Slovakia, Spearhead Czech oraz IRWIRPAN.

 

 

 

 

 

21-22.07.2021 Gospodarze spotkań: Spearhead Czech s.r.o oraz Spearhead Slovakia s.r.o

Kolejne spotkania projektowe w ramach programu Erasmus+ już za nami. Zgodnie z ich tytułem - „Biologizacja w praktyce - porównanie praktyk biologizacyjnych" spotkaliśmy się w gospodarstwach naszych partnerów zagranicznych. Dnia 21 lipca gościł nas Spearhead Czech, właściciel pól o łącznej powierzchni 25 tys. ha, któremu przyświeca w codziennej działalności hasło: „Wasza gleba jest w dobrych rękach". Już kolejnego dnia odbyła się wizyta w Spearhead Slovakia, który swoją działalność rozpoczął w 2010 roku. Zaprezentowane nam zostały sposoby biologizacji związane z poprawą jakości gleby. Spotkania umożliwiły nam porównywanie wzajemnych praktyk stosowanych przez partnerów projektu i wymianę doświadczeń oraz wiedzy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.09.2021 Gospodarz spotkania: Top Farms Głubczyce

Piąte międzynarodowe spotkanie projektowe w ramach programu Erasmus+ odbyło się 28 września w Top Farms Głubczyce. Spotkanie rozpoczął Pan Marek Wiciak - Członek Zarządu Top Farms Głubczyce, od przedstawienia praktyk biologizacyjnych wg. kodeksu 5C. Następnie przedstawiciele spółki przybliżyli nam technologie w biologizacji oraz zaprezentowali analizę gleby i jej interpretację. Tradycyjnie odwiedziliśmy pola gdzie mogliśmy między innymi zobaczyć jak uprawia się soję i rzepak ozimy, a także zwiedziliśmy park maszynowy zapoznając się ze sprzętem wykorzystywanym w firmie. Na spotkaniu nie zabrakło także przedstawicieli Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz spółek Top Farms, Spearhead Slovakia i Spearhead Czech. Przed nami ostatnia wizyta z zaplanowanego cyklu, podsumowująca dotychczasowe działania oraz rozpoczęcie prac nad przygotowaniem Katalogu Dobrych Praktyk Biologizacyjnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

20.01.20212 Gospodarz spotkania: Top Farms Wielkopolska

Podczas spotkania podsumowano dobre partyki biologizacyjne, które Partnerzy projektu poznali podczas wizyt w gospodarstwach rolnych, a które będą scharakteryzowane w publikacji podsumowującej projekt. W katalogu znajdą się: przeprowadzanie pogłębionych analiz gleby, kształtowanie odpowiedniego poziomu wapnia w glebie, kształtowanie odpowiedniego poziomu mikroelementów w glebie,  zwiększanie ilości materii organicznej i węgla w glebie, zwiększanie różnorodności uprawianych gatunków roślin poprzez stosowanie szerokiego płodozmianu, zwiększanie różnorodności uprawianych gatunków roślin  poprzez stosowanie poplonów, uprawa uproszczona, minimalna, zerowa, bezorkowa, kultura, rolnictwo precyzyjne.

Następnie w zespołach roboczych wypracowywano wnioski i rekomendacje dla polityki rolnej i doradców rolnych, rolników, nauki i badań oraz dla społeczeństwa i samorządów. Spotkanie było również idealną okazją, aby omówić dalszą współpracę i możliwość złożenia kolejnego wspólnego projektu, który otrzymał tytuł: „Biologizacja prze E-dukację".

 

 

 

 

31.03.202 Gospodarz spotkania: IRWiR PAN

To ostatnie międzynarodowe spotkanie projektowe podczas, którego wszyscy uczestnicy spotkania wymienili się swoimi uwagami i spostrzeżeniami związanymi z publikacją: Biologizacja - klucz do zrównoważonego rolnictwa Katalog dobrych praktyk biologizacyjnych.

 

 

 

 

 

Powrót