Wydarzenia

Strona główna / Wydarzenia / XXV Warsztaty Ekonomistów Rolnych

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Instytut Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie

Wydział Nauk Ekonomicznych PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

 

 

Wzorem lat ubiegłych Instytut Ekonomii i Finansów (d. Wydział Nauk Ekonomicznych) Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN oraz Wydział Nauk Ekonomicznych PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, pod patronatem Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (SERiA), organizują XXV Warsztaty Ekonomistów Rolnych. Po jednorocznej przerwie, spowodowanej pandemią Covid-19, odbyło się one w terminie 13 - 15 września 2021 r. w Krasnobrodzie (woj. lubelskie).

 

Tradycyjnie już, podstawowym celem Warsztatów jest integracja środowiska ekonomistów, zwłaszcza związanych z agrobiznesem, młodych pracowników nauki, pogłębienie wiedzy ekonomicznej oraz zapoznanie się młodej kadry z doświadczeniami naukowców o uznanym dorobku, dotyczącymi pracy naukowej, dydaktyki, specyfiki pracy na uczelni i awansów naukowych. Uczestnicy powinni przygotować referaty na interesujące ich tematy. Zapraszamy zwłaszcza do prezentacji założeń (tematyka, cel(e), hipotezy, metodyka, elementy literatury, wstępne wyniki badań) przyszłych rozpraw doktorskich lub habilitacyjnych, bądź wniosków o granty badawcze.

 

W roku bieżącym planujemy wydanie monografii na temat (roboczo): Sytuacja kryzysowa jako motywator zmian ekonomiczno-społecznych w wybranych sektorach gospodarki narodowej (na przykładzie pandemii Covid-19) (20 punktów za rozdział). Ponadto, redaktorzy gościnni takich czasopism jak: Sustainability (70 pkt), Agriculture (100 pkt) oraz Energies (140 pkt) podzielą się doświadczeniami związanymi z szansami i problemami związanymi z publikacją artykułów w tych czasopismach.

 

Odpłatność za udział w Warsztatach wynosi 1000zł. Opłaty te obejmują podatek VAT. Oczekujemy na zgłoszenia w formie pisemnej (lub fax, e-mail) na załączonej karcie uczestnictwa w terminie do 31 lipca 2021 r. na podany poniżej adres. Opłatę za udział w Warsztatach proszę przekazać również do 31 lipca 2021 r. na konto IRWIR PAN:

69 1130 1017 0020 1472 0420 0001

z zaznaczeniem „Warsztaty 2021".

 

Karta zgłoszeniowa

 

Adres do korespondencji:

dr hab. Piotr Gradziuk

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

00-330 Warszawa

ul. Nowy Świat 72

e-mail: pgradziuk@irwirpan.waw.pl

 

 

Przewodniczący Komitetu Naukowego: prof. dr hab. Bogdan Klepacki

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: dr hab. Piotr Gradziuk

 

Powrót