Publikacje

Strona główna / Publikacje / Media jako źródło wiedzy rolników

Redakcja naukowa: Adam Koziolek, Sylwia Michalska, Dominika Zwęglińska-Gałecka

okładka

Media jako źródło wiedzy rolników

Warszawa 2021, 158 s.

Wydawca
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
Partner wydawniczy
Grupa Cogito Sp. z o.o.


ISBN 978-83-89900-61-6
ISSN 2720-0868
DOI 10.53098/9788389900616

 

Spis treści


Adam Koziolek, Sylwia Michalska, Dominika Zwęglińska-Gałecka
Od Redaktorów – o książce, konstrukcji, celach   7

Część pierwsza

Maria Halamska
Uwagi o „zawodzie rolnika” – wprowadzenie do dyskusji   13
Renata Marks-Bielska
Współczesny rolnik – kto to taki?   25
Arkadiusz Sadowski
Rolnik, czyli kto? Dylematy zawodu rolnika, gospodarstwa rolnego i działalności rolniczej    43
Andrzej Rosner
Czym wiedza rolnicza jest współcześnie w Polsce?   59

Część druga

Małgorzata Kisilowska
Media jako źródło wiedzy rolników – syntetyczny przegląd rynku prasy rolniczej    69
Monika Kaczmarek-Śliwińska
Analiza treści czasopism rolniczych ze względu na ich zawartość informacyjną   91
Łukasz Komorowski, Sylwia Michalska
„Media jako źródło wiedzy rolników” – geneza, organizacja prac, dobór próby, pytania badawcze, definicje    117
Dominika Zwęglińska-Gałecka
Media jako źródło wiedzy rolniczej. Omówienie wyników badań terenowych   131
Dariusz Kuźmina
Wyniki badania telefonicznego CATI – Media jako źródło wiedzy rolników   151

 

Powrót