Badania

Strona główna / Badania / Opracowanie narzędzia badawczego i wstępnej analizy procesu skracania łańcucha dostaw żywności w kontekście występowania pandemii COVID - 19

Opracowanie narzędzia badawczego i wstępnej analizy procesu skracania łańcucha dostaw żywności w kontekście występowania pandemii COVID - 19.

 

Opracowanie na zlecenie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie - projekt realizowany w ramach operacji własnej SIR pn.: „Od pola do stołu- analiza procesu".

 

Zespół badawczy: Michał Dudek - kierownik projektu, Ruta Śpiewak, Adam Czarnecki, Monika Stanny. Głównym wykonawcą była Fundacja Badań Wiejsko-Miejskich Rurall.

 

W ramach prac prowadzonych przez IRWiR PAN podjęto współpracę z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Fundacją Badań Wiejsko-Miejskich Rurall (Rural and Urban Research), która miała na celu ocenę wpływu pandemii COVID-19 na skracanie łańcucha dostaw żywności w Polsce oraz opracowanie narzędzia badawczego służącego diagnozie sytuacji ekonomicznej krajowych producentów rolnych. Współpraca polegała na realizacji projektu (IV kwartał 2020 roku) w ramach prowadzonej przez publiczne jednostki doradztwa rolniczego Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich i operacji „Od pola do stołu - analiza procesu". Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Rezultatem podjętych prac był raport badawczy przedstawiający zmiany, jakie nastąpiły w funkcjonowaniu łańcuchów dostaw żywności w Polsce na skutek pandemii COVID-19  oraz analizujący sposoby radzenia sobie i strategie dostosowawcze realizowane przez polskich rolników w nowej sytuacji społeczno-gospodarczej. Innym wymiernym efektem projektu było przygotowanie narzędzia badawczego (ankiety), zweryfikowanego w czasie pilotażowych badań  terenowych, które może być wykorzystywane w przyszłości przez ośrodki doradztwa rolniczego. Zrealizowanie projektu pozwoliło także na przygotowanie artykułu naukowego na temat odporności (resilience) gospodarstw rolnych w okresie pandemii COVID-19.

Powrót