Badania

Strona główna / Badania / Smart Pleszew

„Smart Pleszew" to projekt realizowany w latach 2019-2021 w Mieście i Gminie Pleszew, dofinansowany w ramach konkursu „Human Smart Cities. Inteligentne miasto współtworzone przez mieszkańców", zarządzanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew oraz zwiększenie efektywności zarządzania i jakości oferowanych usług publicznych poprzez wypracowanie 3 koncepcji ekorozwiązań inteligentnego zarządzania miastem w działach woda/powietrze/ziemia i wdrożenie 9 ekorozwiązań pilotażowych w ramach koncepcji smart city opartych na innowacyjnych technologiach.

 

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa pełni rolę partnera naukowego, a eksperci z Instytutu odpowiedzialni są m.in. za stworzenie dokumentów: 1) Strategia Smart Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2036; 2) Standard Inteligentnego Zarządzania Miastem i Gminą Pleszew – oba dokumenty są jednymi z pierwszych tego typu opracowań w kraju; oraz za doradztwo w kwestiach powiązań między miastem Pleszew a obszarem wiejskim tego samorządu.

 

 

Strategia Smart Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2036

 

Celem Strategii było określenie w jaki sposób Miasto i Gmina Pleszew planuje wdrożyć podejście smart city. Zastosowano model mieszany polegający na połączeniu podejścia eksperckiego ze społecznym. W prace nad przygotowaniem Strategii włączono lokalnych liderów (radnych, pracowników Urzędu Miasta i Gminy i przedstawicieli jednostek budżetowych dobrze znających uwarunkowania rozwoju) oraz lokalnych interesariuszy (ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży, seniorów i przedsiębiorców).

 

 

Standard Inteligentnego Zarządzania Miastem i Gminą Pleszew

 

Celem niniejszego dokumentu było zidentyfikowanie jaki jest stan obecny wdrażania idei smart city oraz jakie kroki należy podjąć, aby realizować tę ideę w praktyce. W dokumencie określono:

- różnice między miastem inteligentnym a inteligentnym zarządzaniem,

- wpisano proponowaną ideę zarządzania miastem w wybrane koncepcje rozwoju miast,

- wskazano jak obecnie wygląda zarządzanie MiG Pleszew, przy czym rozpoznanie to obejmuje także identyfikację ograniczeń wdrażania smart rozwiązań. Następnie omówiono czy możliwe jest przeprowadzenie certyfikacji zgodnie z normą PN-ISO 37120 „Zrównoważony rozwój społeczny – Wskaźniki usług miejskich i jakości życia", która wyznacza standard dla miast rozwijających się zgodnie z ideą smart. W dokumencie zaproponowano nowatorski w skali kraju pomysł uruchomienia Platformy Efektywnego i Systemowego Zarządzania Urzędu MiG Pleszew [PLESZ_UMiG], która ma integrować jednostkowe smart-rozwiązania i w ten sposób wzmacniać istniejący (i rozwijający się, i wdrażany w przyszłości) potencjał MiG Pleszew.

 

 

Link do strony projektu TUTAJ

Powrót