Strona główna / Jubileusz 50-lecia / Jubileusz 50-lecia Instytutu

Jubileusz 50-lecia Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk

 

W bieżącym roku Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN kończy 50 lat swojej działalności. Dla tego jubileuszu znaczące jest kilka dat:

  • 29 czerwca 1971 r. Prezydium Polskiej Akademii Nauk podjęło  uchwałę w sprawie utworzenia Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN,
  • 8 października 1971 r. Rada Ministrów wyraziła zgodę na utworzenie Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk,
  • 1 listopada 1971 r. Instytut podjął działalność.

Chcąc tej rocznicy dać godną oprawę naukową, postanowiliśmy w roku akademickim 2021/2022 zorganizować „Pięć debat na pięćdziesięciolecie IRWiR PAN", poświęconych wybranym aspektom wkładu wsi i rolnictwa we współczesne oblicze kraju. Debaty odbywać się będą co dwa miesiące, w pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 11 - czyli tak, jak co miesiąc, w każdy pierwszy poniedziałek, odbywają się od 50 lat otwarte seminaria naukowe. Dyskusje będą toczyć się w Sali Okrągłego Stołu w Pałacu Staszica, gdzie także swoją siedzibę ma Instytut.

 

Serię otworzy debata na temat źródeł teraźniejszości polskiej wsi (4 października 2021), następnie odbędą się dyskusje poświęcone ewolucji jakości rządzenia w Polsce (6 grudnia 2021), wspólnej polityce rolnej (7 lutego 2022), klimatowi i energii (4 kwietnia 2022) oraz wizji rozwoju obszarów wiejskich (6 czerwca 2022).

 

Cykl tych naukowych wydarzeń zakończy Konferencja Jubileuszowa w dniu 29 czerwca 2022 r., podsumowująca pięćdziesięcioletni dorobek naukowy Instytutu.