Badania

Strona główna / Badania / Jakość rządzenia w regionach UE w czasach Covid-19

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk we współpracy z The Quality of Government (QoG) Institute, University of Gothenburg (Szwecja) realizuje pogłębione badania w ramach projektu „Sub-national Quality of Government in EU in times of Covid-19” dotyczące zmian w poziomie jakości rządzenia w Unii Europejskiej. Zadaniem IRWiR PAN jest analiza przyczyn i uwarunkowań zmian w percepcji poziomu jakości rządzenia i zaufania do instytucji publicznych w dwóch polskich województwach – lubelskim i opolskim.

 

Wybór regionów do pogłębionej analizy został podyktowany wynikami badania „Sub-national Quality of Government in EU Member States: Presenting the 2021 European Quality of Government Index and its relationship with Covid-19 indicators”, które opracowali pracownicy The Quality of Government (QoG) Institute, University of Gothenburg: prof. Nicholas Charron, prof. Victor Lapuente i prof. Monika Bauhr.

 

Prace tego zespołu opierały się na danych pochodzących z ankiety Europejski Wskaźnik Jakości Rządzenia (EQI). Jest to największe badanie, jakie kiedykolwiek przeprowadzono w celu zmierzenia i oceny poziomu jakości rządzenia w regionach UE. Zgromadzono opinie ponad 129 000 respondentów w łącznie 208 regionach NUTS 1 i NUTS 2 we wszystkich 27 państwach członkowskich UE. Podobne badania przeprowadzono w latach 2010, 2013 i 2017, co pozwala dokonać oceny poziomu jakości rządzenia, jak również zaufania do instytucji publicznych w poszczególnych regionach i państwach członkowskich UE.

 

Przewidywane efekty realizacji badania prowadzonego przez IRWiR PAN:

  • Raport na temat uwarunkowań i przyczyn zmian w poziomie jakości rządzenia w badanych województwach.
  • Seminarium naukowe prezentujące wyniki badania w Polsce, wyniki analogicznego badania w Hiszpanii oraz ogólnej koncepcji badania jakości rządzenia w UE.

 

Raport pt. "Measuring the Quality of Government at the Sub-National Level and Comparing Results with Previous Studies: Final Technical Report & Select Case Studies in Spain and Poland"

 

Więcej informacji na temat badania można znaleźć w artykule, dostępnym również pod adresem: https://www.gu.se/en/quality-government/publications/working-papers#_021

Bazę danych regionalnych można znaleźć pod adresem: https://www.gu.se/en/quality-government/qog-data/data-downloads/european-quality-of-government-index

 

Więcej informacji na temat Europejskiego Wskaźnika Jakości Rządzenia i wyniki dotychczasowych badań można znaleźć na stronie Instytutu Jakości Rządzenia (QoG).

 

Podejście metodyczne oraz wyniki badań jakości rządzenia w regionach UE i w Polsce zostaną zaprezentowane oraz omówione podczas seminarium IRWiR PAN w dniu 7 marca 2022 r.

Link do nagrania: https://www.youtube.com/watch?v=cnmDNPj13Mc

 

 

Pracami badawczymi w Polsce kierują dr hab. Paweł Chmieliński, prof. IRWiR PAN i dr hab. Barbara Wieliczko, prof. IRWiR PAN

 

 

Powrót