W dniu 28 marca 2022 r. o godz. 11:00 odbyła się debata pt. „Zmiany jakości rządzenia w Polsce", druga z serii „Pięciu debat na 50-lecie IRWiR PAN".

 

Wprowadzenie do dyskusji przedstawili: Dorota Zmarzlak (Wójt Gminy Izabelin), prof. dr hab. Jerzy Hausner (Open Eyes Economy Summit oraz Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej) i prof. dr hab. Andrzej Rychard (Dyrektor IFiS PAN), formułując hipotezy, diagnozy i uwagi na temat przyczyn, mechanizmów i skutków zmian jakości rządzenia w Polsce w ostatnich latach.

 

Debatę poprowadził i słowo wstępne wygłosił prof. dr hab. Jerzy Wilkin (IRWiR PAN, członek rzeczywisty PAN).

 

Link do debaty: https://www.youtube.com/watch?v=52clxawsnmA

 

loga IRWiR PAN i FWW