Wydarzenia

Strona główna / Wydarzenia Zakład / Plan Równości Płci w IRWiR PAN na lata 2022-2025

Plan Równości Płci (Gender Equality Plan) dla Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN) stanowi dokument na rzecz działań równościowych w latach 2022-2025. Uchwalenie Planu Równości Płci ma na celu wspieranie Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN jako miejsca bezpiecznego dla wszystkich pracowników i pracowniczek, z poszanowaniem naczelnych zasad, jakimi są:

  • rowność,
  • różnorodność,
  • wolność od dyskryminacji,
  • zapewnienie swobody rozwoju naukowego, zawodowego i osobistego.

 

Różnorodność i równość są fundamentalnymi wartościami każdego społeczeństwa. Jednocześnie przyczyniają się do rozwoju nauki. Niniejszy Plan ma na celu zapewnienie dostępu do wiedzy i nabywania umiejętności oraz rozwoju wszystkim osobom, które mają do tego prawo. Plan działań w zakresie równości płci dotyczy całej społeczności budującej i współpracującej z IRWIR PAN.

 

 

Plan został podpisany przez Dyrektor Instytutu i wprowadzony w życie Zarządzeniem nr 1/2022

z dn. 3 stycznia 2022 r.

 

 

Zespół ds. Równości Płci w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk na lata 2022 - 2025 roku:

 

  • dr hab. Adam Czarnecki - przewodniczący
  • dr hab. Sylwia Michalska
  • dr Jakub Jasiński
  • mgr Adrianna Wojciechowska
  • mgr Justyna Świdzińska


Plan Równości Płci dla IRWiR PAN. Plan działania na lata 2022-2025


Powrót