Wydarzenia

Strona główna / Wydarzenia / Dr hab. Arkadiusz Ptak, prof. IRWiR PAN, Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew, powołany na członka Komisji Ekspertów ds. Klimatu i Przestrzeni przy Rzeczniku Praw Obywatelskich

Z wielką satysfakcją informujemy, że dr hab. Arkadiusz Ptak, prof. IRWiR PAN, Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew, został powołany dn. 11 stycznia 2022 r. na członka Komisji Ekspertów ds. Klimatu i Przestrzeni przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Komisje są formą stałej współpracy z organizacjami społecznymi. W skład każdej Komisji wchodzą przedstawiciele świata nauki oraz organizacji społecznych, a ich zadaniem jest wspieranie Rzecznika Praw Obywatelskich w realizacji jego ustawowych zadań, a także wskazują, jak należałoby zmienić prawo, zgłaszają uwagi i rekomendacje dotyczące obowiązujących lub projektowanych zmian aktów prawnych, propozycje zmian systemowych, tezy do wystąpień Rzecznika Praw Obywatelskich. Komisje promują dobre praktyki oraz wykonują inne zadania zlecane przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Członkowie Komisji reprezentują Rzecznika Praw Obywatelskich na licznych spotkaniach, debatach i konferencjach.

Powołanie

Powrót