Wydarzenia

Strona główna / Wydarzenia / Powołanie dr. hab. Pawła Chmielińskiego, prof. IRWiR PAN, do Zespołu doradczego przy NCBiR

Dr hab. Paweł Chmieliński, prof. IRWiR PAN, kierownik Zakładu Integracji Europejskiej powołany na członka Zespołu Ekspertów (Think Tank) NCBR

Z wielką satysfakcją informujemy, że dr hab. Paweł Chmieliński, prof. IRWiR PAN, kierownik Zakładu Integracji Europejskiej z dniem 3.01.2022 r. został powołany przez Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na członka Zespołu Ekspertów (Think Tank) NCBR.

Działający w NCBR Think Tank, to ośrodek analityczny, który ma wspierać podejmowanie strategicznych decyzji, wyznaczanie kierunków działań i programów w szeroko rozumianej sferze innowacji, B+R.

Think Tank NCBR został powołany przez Dyrektora Centrum w czerwcu 2021 r. w myśl strategii NCBR, która obok finansowania B+R zakłada także aktywne uczestnictwo w tworzeniu ekosytemu innowacji.

W skład Think Tanku NCBR wchodzą wybitni przedstawiciele świata nauki i biznesu. Tworzą oni zespół ekspertów, którzy wspierają Dyrektora Centrum oraz Ministra nadzorującego Centrum w procesie podejmowania strategicznych decyzji, dotyczących działalności Centrum.

Powołanie

Powrót