Badania

Strona główna / Badania / Horyzont Europa: BioMonitor4CAP - Zaawansowane metody monitorowania bioróżnorodności na rzecz skutecznej polityki rolnej zorientowanej na wyniki oraz transformację rolnictwa

BioMonitor4CAP: „Advanced biodiversity monitoring for results-based and effective agricultural policy and transformation" (Zaawansowane metody monitorowania bioróżnorodności na rzecz skutecznej polityki rolnej zorientowanej na wyniki oraz transformację rolnictwa) to międzynarodowy projekt badawczy finansowany w ramach Programu Unii Europejskiej Horyzont Europa.

 

Liderem projektu jest Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft e.V. (Niemcy), a w skład zespołu wchodzą 23 jednostki naukowo badawcze z 11 krajów państw europejskich i spoza europy:

 • Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft e.V.
 • FOOD4SUSTAlNABlLITY - Associação para a inovação no alimento sustentável
 • Nature Metrics LTD
 • Instytut Rozwoju Wsi I Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
 • Fachhochschule Kärnten - gemeinnützige Privatstiftung
 • Farm Europe AISBL
 • Helsingin Yliopisto
 • Space4Good B.V.
 • Leibniz-Institut Fur Agrartechnik Und Biookonomie Ev
 • Stiftung Universitat Hildesheim
 • Institut Po Bioraznoobrazie I Ekosistemni Izsledvaniya Balgarska Akademiya Na Naukite
 • Luonnonvarakeskus
 • Ceska Spolecnost Ornitologicka
 • British Trust for Ornithology
 • UK Centre For Ecology & Hydrology
 • Wyższa Szkola Agrobiznesu w Łomży
 • Industrieverband Agrar e.V.
 • Fraunhofer Gesellschaft Zur Forderung Der Angewandten Forschung EV
 • Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig
 • Landesamt für Umwelt Brandenburg
 • Universidad Cientifica Del Sur Sac
 • Bayer Aktiengesellschaft DE Partner
 • Bulgarian Society For The Protection Of Birds

 

Koorydnator: DGL - German Agricultural Society (Niemcy) [Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft e.V]

 

Polski zespół: liderem polskiego zespołu badawczego jest dr hab. Katarzyna Zawalińska. W skład zespołu wchodzą: dr hab. Barbara Wieliczko, dr hab. Piotr Gradziuk, dr Vitaliy Krupin, mgr Adrianna Wojciechowska i zaproszeni eksperci.

 

Okres realizacji: od 1 grudnia 2022 (48 miesięcy)

 

 

Główny cel: Ocena, rozwój, testowanie, walidacja oraz wspieranie wdrażania skutecznych, przystępnych cenowo i niezawodnych metod, narzędzi i technologii do monitorowania bioróżnorodności obszarów rolniczych lub gruntów rolnych na miejscu z uwzględnieniem zmienności przestrzenno-czasowej powyższych - bioróżnorodności nad- i podziemnej, przestrzenno-czasowej w różnych w strefach agroekologicznych.

 

Powrót