Nauka

Strona główna / Nauka / Horyzont Europa: SoilValues - Zwiększenie jakości gleby poprzez zastosowanie modeli biznesowych

SoilValues: „Enhancing Soil health through Values-based business models" (Zwiększenie jakości gleby poprzez zastosowanie modeli biznesowych) to międzynarodowy projekt badawczy finansowany w ramach Programu Unii Europejskiej Horyzont Europa.

 

Liderem projektu jest Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven - Belgia), a w skład zespołu wchodzi 14 jednostkek naukowo badawcze z 9 krajów państw europejskich:

 • Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven)
 • Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (EV ILVO)
 • Stichting Wageningen Research (WR)
 • Wageningen University (WU)
 • European Landowners Organisation (ELO)
 • Consultoria Agroindustrial (CONSULAI)
 • Aarhus Universitet (AU)
 • KOIS Invest (KOIS)
 • MR F&A Consult (MRFA)
 • Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Poska Akademia Nauk (IRWiR PAN)
 • Thuenen Institut (THUENEN)
 • Udruzenje Eko-Inovacija na Balkanu (ABE)
 • Institute Navarro de Technologias e Infraestructuras Agroalimentarias (INTIA)
 • Lietuvos Misko ir Zemes Savininku Asociacija (FOAL)

 

Koorydnator: KU Leuven - Katholieke Universiteit Leuven (Belgia)

 

Polski zespół: liderem polskiego zespołu badawczego jest dr hab. Katarzyna Zawalińska. W skład zespołu wchodzą: dr hab. Piotr Gradziuk, dr Vitaliy Krupin, dr Anna Rosa, mgr Adrianna Wojciechowska i zaproszeni eksperci.

 

Okres realizacji: od 1 grudnia 2022 (48 miesięcy)

 

 

Główny cel: Rozpoznanie, w jaki sposób zwiększyć rozwój skutecznych modeli biznesowych w zakresie jakości gleby.  Modele biznesowe związane z jakością gleby to modele, w których zarządzający gruntami podejmują decyzje produkcyjne skutkujące wyższym poziomem usług ekosystemów glebowych (Soil-based ecosystem services - SES) i w których otrzymują wynagrodzenie za wytworzone przez siebie nierynkowe usługi ekosystemów glebowych.

 

Powrót