Nauka

Strona główna / Nauka / Horyzont Europa: SWIFT - Supporting Women - Led Innovations in Farming Territories (Wspieranie kobiet - wprowadzane innowacje na terenach rolniczych)

SWIFT Supporting Women  - Led Innovations in Farming Territories (Wspieranie kobiety — wprowadzane innowacje na terenach rolniczych) to międzynarodowy projekt badawczy finansowany w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont  Europa.

 

Liderem projektu jest Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC) z Hiszpanii, a w skład zespołu wchodzi 18 jednostek naukowo badawczych oraz wdrożeniowych z 9 państw europejskich.

 

Celem projektu jest wzmacnianie obecności kobiet w rolnictwie i ich zaangażowania w innowacje służące budowaniu zrównoważonego sektora rolnego w Europie.  Obecnie europejski sektor rolniczy charakteryzuje się wysokim poziomem nierówności płci wobec kobiet wiejskich w całej ich różnorodności. Kobiety wiejskie odgrywają główną rolę w rolnictwie i systemach żywnościowych na obszarach wiejskich, ale ich wiedza, umiejętności, praca i przywództwo pozostają niewidoczne i niedoceniane.

 

SWIFT dostarczy praktycznych i analitycznych narzędzi, które mogą pobudzić i wzmocnić wzrost innowacji prowadzonych przez kobiety oraz zmienić podejście naukowe i kształtowanie polityki w sposób, który skuteczniej przyczyni się do uwzględniania problematyki płci w rolnictwie i rozwoju obszarów wiejskich.

Po pierwsze poprzez zwiększenie wiedzy na temat czynników umożliwiających i uniemożliwiających innowacjom rozwiązywanie wielu barier związanych z płcią, z którymi borykają się kobiety wiejskie i inne grupy społeczne, w połączeniu ze wzmocnieniem procesów wspólnego uczenia się w ramach inicjatyw i organizacji, stworzy bardziej solidne i zrównoważone innowacje.

Po drugie, SWIFT wniesie nowe podejście naukowe do kwestii innowacji w rolnictwie i systemach żywnościowych z perspektywy feministycznej, opartej na prawach człowieka, partycypacyjnej i badawczo-działaniowej. Podejścia te przyczynią się do przeformułowania "żywności" jako wspólnego elementu w debatach naukowych na temat rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, co pozwoli na kształtowanie polityki w oparciu o dowody naukowe.

Po trzecie, SWIFT dostarczy praktycznych narzędzi, takich jak budżetowanie uwzględniające płeć i wskaźniki rentowności gospodarstw rolnych, aby wesprzeć rozwój polityki rolnej i rozwoju obszarów wiejskich, mającej na celu stworzenie bardziej integracyjnego, sprawiedliwego pod względem płci i zrównoważonego systemu żywnościowego w Europie i poza nią.

 

Polski zespół: liderem polskiego zespołu badawczego jest dr Ruta Śpiewak.

 

Okres realizacji: 48 miesięcy

 

Link do projektu TUTAJ

 

Powrót