Listy gratulacyjne odczytane podczas Jubileuszu 50 lecia IRWiR PAN

 

Prezes Polskiej Akademii Nauk

 

Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologi Uniwersytetu Warszawskiego

 

Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska

 

Instytut Socjologii Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

 

Instytut Geografii i Nauk o Środowisku Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN

 

Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Instytut Badań Literackich PAN

 

Główny Urząd Statystyczny

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 

Instytut Upraw i Nawożenia PIB w Puławach

 

Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB

 

Instytut Ekonomii i Finansów Uniwersytet Rzeszowski

 

Instytut Nauk Ekonomicznych PAN

 

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

 

Komitet Nauk Demograficznych PAN

 

Politechnika Koszalińska

 

Marie-Claude Maurel EHESS

 

Mikołaj Sokołowski Instytut Badań Literackich PAN