Badania

Strona główna / Badania / Modele sukcesji w polskim rolnictwie – analiza czynników, form i efektów przekazywania gospodarstw rolnych

Modele sukcesji w polskim rolnictwie – analiza czynników, form i efektów przekazywania gospodarstw rolnych

 

Celem badania jest identyfikacja modeli sukcesji gospodarstw rolnych w Polsce.

Badanie dotyczy w szczególności następujących zagadnień:

1. określenia, opisu i klasyfikacji przyczyn, czynników oraz barier sukcesji;

2. rozpoznania i charakterystyki jej warunków, etapów i rodzajów;

3. określenia strategii i efektów ekonomicznych funkcjonowania gospodarstw w związku
z realizowanymi modelami sukcesji;

4. wyszczególnienia i charakterystyki elementów otoczenia prawno-instytucjonalnego i społecznego oddziałujących na sukcesje.

 

Główny rezultat projektu ma charakter poznawczy i polega na pogłębieniu rozumienia oraz wyjaśnienia sukcesji gospodarstw rolnych.

 

 

Powrót