Oferta edukacyjna

Strona główna / Oferta edukacyjna / Konkurs na pracę magisterską 2023

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN, Organizator) wraz z Fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej (EFRWP, Partner) zapraszają serdecznie do udziału w IV edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą tematyki rozwoju obszarów wiejskich z dziedziny nauk społecznych.

 

Celem konkursu jest promowanie tematyki rozwoju obszarów wiejskich, w tym w szczególności zagadnień dotyczących przemian społecznych, gospodarczych, przestrzennych i środowiskowych na polskiej wsi poprzez nagrodzenie prac magisterskich opisujących tę problematykę.

 

Do Konkursu należy zgłaszać prace w języku polskim lub angielskim, których obrona odbyła się w roku kalendarzowym 2021 i 2022. W wyniku postępowania konkursowego autorom najlepszych prac magisterskich przyznane zostaną następujące nagrody:

 

1)      nagroda I stopnia - 3 000 zł brutto,

2)      nagroda II stopnia - 2 000 zł brutto,

3)      nagroda III stopnia - 1 000 zł brutto.

 

Zapraszamy do nadsyłania prac konkursowych w terminie do 30 kwietnia 2023 roku w sposób określony w regulaminie Konkursu, dostępnym poniżej.

 

Załączniki:

(kliknij w podświetlony tekst aby otworzyć)

 

Kontakt: konkurs.mgr@irwirpan.waw.pl