Wydarzenia

Strona główna / Wydarzenia Zakład / Konferencja "Polska wieś i polskie rolnictwo - 20 lat w Unii Europejskiej"

Konferencja "Polska wieś i polskie rolnictwo - 20 lat w Unii Europejskiej"W maju przypadła wyjątkowa rocznica - 20 lat od momentu, gdy Polska stała się częścią Unii Europejskiej. W obliczu tego ważnego jubileuszu, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN) postanowił zorganizować konferencję, która była platformą do wymiany doświadczeń i poglądów na temat przemian, jakie zaszły w polskim rolnictwie i na wsi od momentu wstąpienia do Unii Europejskiej.

 

W dniu 27 maja 2024 roku w Pałacu Staszica w Warszawie odbyła sie konferencja pt. "Polska wieś i polskie rolnictwo - 20 lat w Unii Europejskiej" pod patronatem trzech Ministerstw - Rolnictwa i Rozwoju WsiFunduszy i Polityki RegionalnejRozwoju i Technologii. Konferencja ta była poświęcona wielowymiarowej analizie efektów członkostwa Polski w UE  oraz ewolucji polskiego rolnictwa i życia wiejskiego w ciągu tych dwóch dekad.


Jednym z głównych punktów konferencji była prezentacja monografii, która gromadzi wiedzę i analizy wybitnych ekspertów w tematyce rozwoju wsi i rolnictwa. Monografia ta została udostępniona uczestnikom wydarzenia, stanowiąc cenne źródło informacji na temat zmian, jakie zaszły zarówno w samym sektorze rolnym, jaki na obszarach wiejskich Polski jako miejsca życia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Była to wyjątkowa okazja do poszerzenia wiedzy i nawiązania cennych kontaktów zawodowych.

 

Program konferencji TUTAJ

 

 

 

 

 

 

KONFERENCJA OBJĘTA PATRONATEM

 

 

 

Powrót