Strona główna / Nauka / Postepowanie doktorskie w toku

mgr Łukasz Komorowski

Tytuł rozprawy doktorskiej
"Smart villages jako koncepcja rozwoju obszarów wiejskich" [Smart villages as a concept of rural development]

Promotor
Dr hab. Monika Stanny (Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN)

Promotor pomocniczy
Dr Anna Rosa (Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN)

Recenzenci
Dr hab. Nina Drejerska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Dr hab. Danuta Guzal-Dec (Akademia Bialska im. Jana Pawła II)
Dr hab. Krzysztof Janc (Uniwersytet Wrocławski)

Data wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Łukasza Komorowskiego
4.03.2024 r.

Streszczenie pracy doktorskiej w języku polskim (pdf)
Streszczenie pracy doktorskiej w języku angielskim (pdf)

Recenzja 1 pracy doktorskiej w języku polskim (pdf)
Recenzja 2 pracy doktorskiej w języku polskim (pdf)
Recenzja 3 pracy doktorskiej w języku polskim (pdf)

Zawiadomienie o terminie obrony (pdf)

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się 10 czerwca 2024 o godz. 13.00. w trybie stacjonarnym w siedzibie IRWiR PAN: Biblioteka IRWiR PAN (Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, II piętro, pokój 274).


Uchwała Rady Naukowej IRWiR PAN z dnia 13 marca 2024 r. plik PDF

 

Uchwała Rady Naukowej IRWiR PAN z dnia 12 czerwca 2024 r. o nadaniu stopnia doktora plik PDF

 

********************

 

mgr Anna Us

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Ekonomiczna efektywność inwestycji w produkcję energii ze źródeł odnawialnych na przykładzie instalacji fotowoltaicznych"

Promotor: dr hab. Piotr Gradziuk, prof. IRWiR PAN

Data otwarcia przewodu 20 marca 2019 r.