Nauka

Strona główna / Nauka / Identyfikacja modeli postępowania władz lokalnych w warunkach kurczenia się wsi

Identyfikacja modeli postępowania władz lokalnych w warunkach kurczenia się wsi

 

Celem projektu jest zidentyfikowanie sposobów postępowania władz lokalnych w odpowiedzi na proces kurczenia się wsi. Zanim będzie to możliwe, konieczne jest dokładne zbadanie jaką skalę i dynamikę ma ten proces oraz jak jest zróżnicowany w polskiej przestrzeni. Badania pozwolą na  cenę, na ile polskie samorządy są przygotowane na kryzys wynikający z depopulacji, a także na zbudowanie modeli, które ilustrować będą działania władz lokalnych w warunkach kurczenia się wsi. Modele te będą opierać się na trzech elementach: świadomości włodarzy, strategicznym planowaniu oraz  praktyce polityki lokalnej. Ramy analityczne reakcji decydentów zostały opracowane na podstawie wcześniejszych badań

 

Powrót