Nauka

Strona główna / Nauka / "Burżuazyjnienie" rolników w Polsce - analiza modeli awansu społecznego rolników

"Burżuazyjnienie" rolników w Polsce - analiza modeli awansu społecznego rolników

 

Projektowane działanie będzie stanowiło podstawę konceptualizacji i realizacji projektu badawczego, ściśle wiążącego się z zagadnieniem „burżuazyjnienia" rolników w Polsce. Zakłada się bowiem realizację przedsięwzięcia badawczego, dotyczącego kulturowych i społecznych przejawów awansu społecznego rolników w XXI wieku oraz ich konsekwencji. Rolnicy, jako grupa społeczno-zawodowa, do niedawna byli opisywani jako element struktury społecznej będący „oazą stabilności", w którym istnieją najsilniejsze bariery ruchliwości społecznej (Domański 2004). Obecnie zauważa się, że niektórych rolników zaliczyć można do klasy średniej, co oznacza, że do pewnego stopnia udało im się zerwać z pozycją wynikającą z „rolniczego dead-end job" (Ibidem, zob. także Domański, Sawiński, Słomczyński 2007, Kukołowicz 2019). Jednak brak jest prowadzonych systematycznie i współcześnie - w ostatnich 20-30 latach - analiz tego, jak w XXI wieku dokonuje się awans społeczny rolników. Planowany grant będzie miał na celu wypełnienie „białej plamy" na mapie opisów zmian społecznych polskiego społeczeństwa, którego mieszkańcy wsi stanowią 40%, a wśród nich jedna trzecia jest rolnikami. Badania te wymagają wcześniejszego rozpoznania.

 

 

Powrót