Nauka

Strona główna / Nauka / Cyfrowa transformacja rolnictwa w Polsce

Digital transformation of farming in Poland (Cyfrowa transformacja rolnictwa w Polsce)

 

Komisja Europejska zgodziła się udzielić wsparcia technicznego Polsce w obszarze rolnictwa i transformacji cyfrowej rolnictwa. Środki finansowe mają na celu wspieranie przygotowania i realizacji administracyjnych i strukturalnych reform sprzyjających wzrostowi poprzez mobilizację funduszy UE i ekspertyzy technicznej.

Celem projektu jest przyczynienie się do instytucjonalnych, administracyjnych i strukturalnych reform wspierających rozwój w Polsce, zgodnie z Artykułem 3 Rozporządzenia dotyczącego Innowacyjności Społeczno-Gospodarczej (TSI). Konkretnym celem projektu jest pomoc władzom krajowym w zwiększeniu ich zdolności do projektowania, opracowywania i wdrażania reform zgodnie z Artykułem 4 Rozporządzenia TSI.

 

Projekt ma trzy główne rezultaty: poprawę środowiska politycznego sprzyjającego wdrażaniu przełomowych technologii cyfrowych, zwiększenie zdolności cyfryzacyjnych i umiejętności polskich gospodarstw rolnych do przyjmowania nowatorskich technologii oraz zwiększenie świadomości polskich gospodarstw rolnych na temat korzyści wynikających z przełomowych technologii cyfrowych.

 

 

Wykonawcy projektu

dr Mirosław Drygas
dr hab. Monika Stanny

dr hab. Paweł Chmieliński

dr Michał Dudek

dr Jakub Jasiński
mgr Kinga Chęcińska

 

Powrót