Nauka

Strona główna / Nauka / Skutki polityki państwa realizowanej wobec dzierżawców wielkoobszarowych gospodarstw rolnych utworzonych w wyniku przekształceń b. PGR

Skutki polityki państwa realizowanej wobec dzierżawców wielkoobszarowych gospodarstw rolnych utworzonych w wyniku przekształceń b. PGR

 

Zespół badawczy

prof. Grzegorz Gorzelak

prof. Maria Halamska

dr Andrzej Kołodziej

dr hab. Ryszard Piotrowski, prof. UW

prof. Walenty Poczta

dr Józef Pyrgies

dr hab. Arkadiusz Sadowski, prof. UPP

dr hab. Monika Stanny, prof. IRWiR PAN

 

 

Realizacja projektu była wynikiem obywatelskiej - ale także naukowej - refleksji nad ideologicznymi, prawnymi, ekonomicznymi, społecznymi, ekologicznymi, instytucjonalnymi, politycznymi, a nawet kryminalnymi aspektami polityki państwa wobec dzierżawców zasobów rolnych Skarbu Państwa, szczególnie zaś polityki prowadzonej od 2011 r., a więc po wprowadzeniu w obieg administracyjny ustawy z dn. 16 września 2011 r. (Ustawa z dn. 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 233 poz. 1382). Kolejne ekipy rządzące przyjęły następne ustawy dalej ograniczające możliwości i uprawnienia użytkowników gruntów rolnych Skarbu Państwa - i nie tylko ich. W efekcie, wyłączenia dzierżawionych gruntów przerodziły się w stopniową parcelację wielkotowarowych gospodarstw rolnych, a zmiany w strukturze agrarnej kraju przyjęły niekorzystny kierunek.

 

Prezentowane opracowania poruszają najważniejsze aspekty funkcjonowania ustawowych uregulowań dotyczących wielkoobszarowych gospodarstw dzierżawiących grunty Skarbu Państwa. Jak wynika z analiz uregulowania te mają szereg istotnych wad, a także prowadzą do wielu niekorzystnych skutków

  • są niekonstytucyjne,
  • podważają zaufanie obywatela do państwa i do umów, które są zawierane z jego organami; :
  • powodują zakłócenia na lokalnych rynkach pracy;
  • zwiększają niekorzystny wpływ na środowisko;
  • stwarzają pole do konfliktów społecznych, działań przestępczych i korupcji.

Jednocześnie zakres pozytywnego odziaływania tych uregulowań jest niewielki, bowiem korzyści, jakie w ich wyniku odnoszą rolnicy indywidualni, są ograniczone.

 

 

W wyniku projektu powstał raport pt. "Skutki polityki państwa realizowanej wobec dzierżawców wielkoobszarowych gospodarstw rolnych utworzonych w wyniku przekształceń b. PGR".

 

W wyniku projektu powstała publikacja pt. "Parcelacje dużych gospodarstw – droga donikąd? Skutki polityki państwa realizowanej wobec dzierżawców wielkotowarowych gospodarstw rolnych utworzonych w wyniku przekształceń byłych PGR-ów".

 

 

 

 

Powrót