Nauka

Strona główna / Nauka / Framework Contract for Analytical Services, Including Cross-cutting Analysis and Synthesis, on Agriculture and CAP Governance

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN) osiągnął historyczny sukces, stając się pierwszą polską instytucją naukową, która zwyciężyła w konkursie ogłoszonym przez Dyrekcję Generalną ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej (DG AGRI). Komisja powierzyła IRWiR PAN realizację usług analitycznych i wsparcia procesu zarządzania Wspólną Polityką Rolną.

 

Umowa „Framework Contract for Analytical Services, Including Cross-cutting Analysis and Synthesis, on Agriculture and CAP Governance" obejmuje pięcioletnią współpracę, podczas której IRWiR PAN - wespół z międzynarodową firmą doradczą Pricewaterhousecoopers (PWC) - będzie wspierać merytorycznie DG AGRI w analizach dotyczących aspektów gospodarczych, środowiskowych, klimatycznych i społecznych, a także zarządzania Wspólną Polityką Rolną (WPR) w całej Unii Europejskiej. Zadania będą obejmować strukturyzację, organizację, koordynację i nadzór nad serią konkretnych działań naukowo-badawczych, zapewniając ich wykonanie zgodnie z najwyższymi standardami jakości. Polskie konsorcjum IRWiR PAN i PWC stanie się centrum analitycznym współpracującym z naukowcami reprezentującymi nie tylko wszystkie państwa członkowskie UE, ale i kraje aspirujące do Wspólnoty.

 

Powrót