Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
zaprasza na konferencję pt.

 

 

Polska wieś i rolnictwo w Unii Europejskiej

- wybrane kierunki badań IRWiR PAN

 
(SESJA SPRAWOZDAWCZA za rok 2005)

 

11.00-11.10            Otwarcie - Dyrektor Instytutu prof. M. Kłodziński

11.10-11.20            Prof. Jerzy Wilkin: Nowe podstawy polityki UE wobec rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich

11.20-11.30            Prof. Maria Halamska: Rozwój wiejski: problemy konceptualizacji i operacjonalizacji

11.30-11.40            Prof. Krystian Heffner: Lokalne centra rozwoju - poszukiwanie nowych funkcji małych miast

11.40-11.50            Prof. Andrzej Rosner: Zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich

11.50-12.30            Dyskusja

12.30-13.00            Przerwa na kawę

13.00-13.10            Prof. Krystyna Szafraniec: Z badań nad bezradnością i roszczeniowością polskiej wsi

13.10-13.20            Dr Barbara Fedyszak-Radziejowska: Unia Europejska na polskiej wsi. Rozważania nad kapitałem społecznym i postawami jej mieszkańców

13.20-13.30            Mgr Jarosław Domalewski: Awans młodzieży wiejskiej poprzez wykształcenie. Z perspektywy zmian w systemie edukacji

13.30-14.00            Dyskusja

 

 

Konferencja odbędzie się 6 marca 2006 r. (poniedziałek) w sali 203 (Pałac Staszica, II piętro)