Tytuł:

Nierówna przyjaźń. Układy klientalne w perspektywie historycznej

Autor:

Antoni Mączak

Seria:

Monografie FNP, Seria Humanistyczna

wyd.:

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Wrocław 2003, ISBN 83-229-2318-X

Publikacja jest esejem opartym na założeniu, że sprawy władzy są porównywalne w czasie i w przestrzeni, że przeszłości i współczesności warto przedstawić wspólne kwestionariusze, że częściej niż chcemy to przyznać, tkwimy w moewoli przyjętego języka i terminologii i że należy burzyć bariery dzielące dyscypliny naukowe

 

SPIS TREŚCI

 

WPROWADZENIE

O temacie i jego losach Autorskie długi

 

Rozdział I: KLIENTELA JAKO „PORNOGRAFIA POLITYKI": SŁOWA I ICH ZNACZENIA

W poszukiwaniu słów: Sir Walter i erotyka klienteli

Formalne/nieformalne

Pytania otwarte.

Chrystus i Arystoteles

 

Rozdział II: ELEMENTY TEORII

Dwa języki nauki.

Propozycje definicji: Cavalcata w slużbie reformy Kościola. Święty Pawel i gmina chrześcijańska w Koryncie

Fidelites - clienteles: Roland Mousnier i Anglosasi

Król Henryk i błędny rycerz

 

Rozdział III: GESTY KULAWEJ PRZYJAŹNI

Społeczna funkcja pocałunku

Równość - podległość - służalczość

Klientela w grafice: Gerard de Lairesse

Klientela w grafice: Jean-Pierre Norblin: Szlachcic polski w oczach gdańszczanki

Gest nad górnym Nilem, Hudsonem i Wisłą

 

Rozdział IV: ANTYK: KLIENTELA ZAPOMNIANA

Dwie legendy

Czasy republiki: klientela klasyczna: Plutarch: Mariusz

O monopol klienteli

 

Rozdział V: PAŃSTWO NOWOŻYTNE I JEGO WARIANTY

Dwór monarszy: „Słońce i jego odbite promienie"

Astronom dworzaninem

„Dawna wesoła Anglia" i jej Dwór

Klientela sformalizowana: szkockie bonds of manrent

Krwawa zemsta (wróżda), czyli elementy paraleli historycznej

Francja: Dwór królewski, arystokracja i urzędnicy

Szwecja mocarstwem: Dwór i szlachta w służbie państwa: Polska szlachcianka w szwedzkiej sieci

 

Rozdział VI: KLIENTELA STAROPOLSKA

Rzeczpospolita samorządowa

Konsekwencje przywilejów nieszawskich

Klientelizm a oligarchia

Wolność i racja stanu: Anonim o Rzeczypospolitej

Magnateria: władza nad przestrzenią

Klientelizm polityczny alfa polacca: Lubić, ile interesa każą

Odrodzenie sarmatyzmu politycznego

 

Rozdział VII: KRAINY ŚRÓDZIEMNOMORSKIE

Południe i Północ: Sprzedając jarzyny na Południu

Spór o Mezzogiorno

„Amoralny familizm" i ograniczone zasoby: Niedobór i taska pańska

Sycylia

Clientela mafiosa: od feudo po syndykat zbrodni: Don Caló i Don Genco: „miód w ustach"

Peryferie i skrajności regionu śródziemnomorskiego: Wróżda, czyli być klientem od kołyski

„Ani darów brać będziesz...": Korupcja przy budowie socjalizmu w jednym kraju

Patron, klient i podział dochodu społecznego

 

Rozdział VIII: KLIENTELA I PARTIE POLITYCZNE: „Besen-, fakten- und aktenrein"

„Palimpsest przyjaźni": wiktoriański patronat gentlemanów

Włochy: od zjednoczenia po kryzys Chrześcijańskiej Demokracji

Stany Zjednoczone: Biały Dom i okolice: Gefolgsmann Fuhrera. „Ci najlepsi i najbystrzejsi"

Chicago: Mayor Richard J. Daley i „demokratyczna maszyna polityczna": Przemyślenia Mister Plunkitta

 

Rozdział IX: ZSRR: LENIN, STALIN I KOLEKTYWNE KIEROWNICTWO

Dziedzictwo samodzierżawia i rewolucja

Od klik do terroru

Klientele ery „kolektywnego kierownictwa"

„Anatomia widma": Swetry dla Arktyki

 

Rozdział X: AFRYKA: KRÓLOWIE, DYKTATORZY I OBYWATELE-PODDANI

Europejskie słowa w afrykańskim buszu

Afrykańskie przypadki feudalizmu/klientelizmu

Wariacje zależności: krowy i ludzie: Przysłowia znad jezior

Rolnicy i ludzie lasu

Patron a administracja kolonialna

Dekolonizacja i mit modernizacji

Mobutu Sese Seko jako le Roi Soleil

 

Rozdział XI: TRZECI ŚWIAT: JEDNOŚĆ I RÓŻNORODNOŚĆ

Tajlandia i quasi-klientelizm: Sokoty i wielbłądy

Ameryka Łacińska: jedna czy wiele?

Compadre-compadrazgo

Między hacjendą a urną wyborczą

 

Rozdział XII: KLIENTELA DZIŚ - SKALA GLOBALNA

Mchod-yon: patronat i suwerenność Tybetu

Klientelizm jako najwyższe stadium imperializmu

Dyktator jako klient buntowniczy

 

Rozdział XIII: SZKICE O WSPÓŁCZESNOŚCI: KLIENTELE PO KOMUNIZMIE

Patroni i klienci po PRL-u

Rosja: wariacje rynkowe i bulgot klientów

 

REFLEKSJE KOŃCOWE: ZASTRZEŻENIA I WARTOŚCI: Ludzie i zwierzęta

Bibliografa

Spis ilustracji

Summary

Indeks nazwisk

 


Powrót do: Wstęp do socjologii wsi
Opracowała: I. Bukraba-Rylska