Tytuł:

Wobec kultury. Problemy antropologa

Autorzy:

Praca zb. pod red. G. E. Karpińska

Seria:

Łódzkie Studia Etnograficzne Tom XXXV

wyd.:

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Łódź 1996, ISSN 0076-0382

 

Publikacja prezentuje wypowiedzi antropologów badających zjawiska kulturowe w konfrontacji nauki z praktyką. Spotkanie takie miało miejsce w dniach 17-18 października 1996 r. w Łodzi.

 

 

SPIS TREŚCI

 

 

Katarzyna Kaniowska: Wobec kultury. Słowo wstępne

 

Izabella Bukraba-Rylska: Interpretacja w naukach społecznych, czyli o czynnościach umysłowych socjologów. Summary

 

Czesław Robotycki: Jak opisać społeczność lokalną - przykład Wojnicza. Summary

 

Jacek Olędzki: Jednakowo, albo badacz i wciąż to samo środowisko. Summary

 

Elżbieta Tarkowska: Dawne i nowe formy ubóstwa w nowej perspektywie (oraz kilka uwag o innych badaniach). Summary

 

Barbara Fatyga: Antropologia młodzieży; stara subdyscyplina - nowa metodologia? Summary

 

Grażyna Ewa Karpińska: Moje miejsce w świecie. Summary

 

Piotr Kowalski: Kilka uwag o zębach i ich myciu. Summary

 

Mariusz Kairski: O trzech sposobach uprawiania antropologii. Badacz wobec kultury pierwotnej.

Summary

 

Ewa Domańska: Historiografia czasu postmodernizmu po postmodernizmie (retrospekcja). Summary

 

Jan Święch: Przedmiot muzealny i jego kreacja. Summary

 


Powrót do: Wykaz publikacji doc. dr hab. Izabella Bukraba-Rylska
Opracowała: I. Bukraba-Rylska