Badania

Strona główna / Badania / Monitoring rozwoju obszarów wiejskich

 

 

 

Kierownik projektu: dr hab., prof. PAN Monika Stanny

Instytucja finansująca i zamawiająca: Fundacja EFRWP
Projekt realizowany na podstawie porozumienia z dnia 1 czerwca 2012 r. pomiędzy Fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi a Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w ramach programu „Forum Inicjatyw Rozwojowych”
Okres realizacji: 2012-2104 I etap, 2014-2016 II etap

 

Od połowy 2012 roku,  Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN prowadzi wieloletni projekt badawczy pn. „Monitoring rozwoju obszarów wiejskich".

Celem projektu jest stała obserwacja zmian społeczno-gospodarczych dokonujących się na obszarach wiejskich w Polsce.

 

Problematyka obejmuje dezagraryzację lokalnej gospodarki, charakterystykę sektora rolniczego i pozarolniczego, zagadnienia związane z dostępnością przestrzenną gminy, lokalnymi finansami publicznymi, rynkiem pracy, demografią, edukacją, zamożnością społeczności lokalnych oraz ich warunkami bytowymi, a także z aktywnością społeczną.

 

Jest to narzędzie diagnostyczne, umożliwiające  skuteczne prowadzenie polityki trwałego rozwoju obszarów wiejskich, poprzez dostarczanie rzetelnych informacji o skutkach wcześniejszych działań i sprawdzonych przesłanek dla bieżących decyzji.

 

Projekt uwzględnia kluczowe aspekty związane z rozwojem obszarów wiejskich, zarówno ekonomiczne, jak i pozaekonomiczne nie gubiąc z pola widzenia podstawowej ich cechy, jaką jest przestrzenność. W prowadzonych pracach przyjęto agregację przestrzenną według kryterium administracyjnego na poziomie lokalnym. Badaniem objęto zatem gminy wiejskie i obszary wiejskie gmin miejsko-wiejskich stanowiące zbiór 2172 jednostek. W projekcie wykorzystano dane, pozyskane z wielu instytucji publicznych. Informacje statystyczne uzupełniono także badaniem ankietowym, zrealizowanym  w każdej gminie.

 

W 2014 roku opublikowano wyniki badań I etapu prac, obejmujące :

1/ opracowanie metody operacjonalizacji poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce,

2/ diagnozę przestrzennego zróżnicowania składowych poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce,

3/ wyznaczenie obszarów typologicznie jednorodnych pod względem struktury składowych rozwoju,

4/ określenie związku między jednorodnością typologiczną a poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego.

 

W II etapie prac założono, że rozkład przestrzenny poziomu  rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich nie jest constans, a zmiany jego są nieznane. Jedne jednostki rozwijają się szybciej, inne wolniej. Celem dalszych badań jest zatem określenie tych zmian i mechanizmów wyjaśniających je.

 

 

Monitoring Etap I

Monitoring Etap I - Synteza (pdf)

Monitoring Etap I - pełna wersja raport, rozdziały do pobrania: wstęp, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aneks.

Skrót wyników I etapu w wersji EN.

 

 

Monitoring Etap II

Monitoring Etap II - Synteza (pdf)

Monitoring Etap II - pełna wersja raportu:

Raport MROW 2016 cz. 1

Raport MROW 2016 cz.2

Raport MROW 2016 cz.3

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z raportem, który jest dostępny również tutaj


 

Media o Monitoringu rozwoju obszarów wiejskich. Etap I - tutaj

Media o Monitoringu rozwoju obszarów wiejskich. Etap II - tutaj

Powrót