IRWiR PAN jednostka naukowa kategorii A

logo

IRWiR PAN jednostka naukowa kategorii A

logo

Wydarzenia

obrazek ilustracyjny

IRWiR PAN z kategorią A

Z przyjemnością informujemy, że w ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021 IRWiR PAN otrzymał kategorie A

Czytaj więcej »

obrazek ilustracyjny

III Konkurs: Moja smart wieś - Wizje i Inicjatywy

Zapraszamy do wzięcia udziału w III Konkursie "Moja smart wieś - Wizje i Inicjatywy".Szukamy pomysłów i inicjatyw, dzięki którym Twoja wieś może stać się lub stała się bardziej przyjazna do życia.W dwóch poprzednich edycjach zgłosiliście nam ponad 160 prac. Pochwal się swoją smart wsią i…

Czytaj więcej »

obrazek ilustracyjny

Jubileusz 50-lecia Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk

W bieżącym roku Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN kończy 50 lat swojej działalności. Chcąc tej rocznicy dać godną oprawę naukową, w roku akademickim 2021/2022 zorganizowaliśmy cykl wydarzeń z tego tytułu.

Czytaj więcej »

obrazek ilustracyjny

Solidarni z Ukrainą

W obliczu rosyjskiej agresji, naruszającej suwerenność państwową Ukrainy, wyrażamy solidarność z całym narodem ukraińskim, w szczególności z ukraińskimi naukowcami podejmującymi badania społeczne w zakresie rozwoju wsi i rolnictwa Ukrainy oraz państw Unii Europejskiej

Czytaj więcej »

obrazek ilustracyjny

Powołanie dr. hab. Pawła Chmielińskiego, prof. IRWiR PAN, do Zespołu doradczego przy NCBiR

Dr hab. Paweł Chmieliński, profesor IRWiR PAN, decyzją Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Wojciecha Kamienieckiego został powołany do Zespołu Ekspertów o charakterze doradczym, wspierającym Dyrektora Centrum oraz Ministra MEiN w zakresie strategicznych kierunków działań i programów, realizowanych na rzecz rozwoju szeroko rozumianego ekosystemu innowacji…

Czytaj więcej »

obrazek ilustracyjny

Dr hab. Arkadiusz Ptak, prof. IRWiR PAN, Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew, powołany na członka Komisji Ekspertów ds. Klimatu i Przestrzeni przy Rzeczniku Praw Obywatelskich

Z wielką satysfakcją informujemy, że dr hab. Arkadiusz Ptak, prof. IRWiR PAN, Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew, został powołany dn. 11 stycznia 2022 r. na członka Komisji Ekspertów ds. Klimatu i Przestrzeni przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.    

Czytaj więcej »

obrazek ilustracyjny

Plan Równości Płci w IRWiR PAN na lata 2022-2025

Plan Równości Płci (Gender Equality Plan) dla Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN) stanowi dokument na rzecz działań równościowych w latach 2022-2025.

Czytaj więcej »

obrazek ilustracyjny

Dr Aleksandra Bilewicz Członkiem Akademii Młodych Uczonych PAN

3 grudnia 2021 r., w głosowaniu przeprowadzonym podczas Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk, członkiem Akademii Młodych Uczonych została dr Aleksandra Bilewicz, adiunkt w Zakładzie Socjologii Wsi Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.

Czytaj więcej »

Badania

więcej