Strona główna / O instytucie Zakład / HR Excellence in Research

 

Europejska Karta Naukowca i Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych to dokumenty wydane w 2005 r. jako zalecenie Komisji Europejskiej adresowane do naukowców, pracodawców oraz podmiotów finansujących badania. Ma ono na celu stworzenie atrakcyjnych i stymulujących warunków pracy dla naukowców oraz promowanie wysokich standardów prowadzenia badań naukowych.

Europejska Karta Naukowca i Kodeks Postępowania

 

IRWiR PAN popiera zasady opisane w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (deklaracja poparcia).

 

W związku z dążeniem do pełnego wdrożenia zasad zawartych w tych dokumentach, w Instytucie przeprowadzona została analiza wewnętrzna, w wyniku której powstała Strategia HR i plan działań zmierzający do likwidacji rozbieżności pomiędzy zasadami zawartymi w Karcie i Kodeksie a praktyką funkcjonowania IRWiR. Zmodyfikowana strategia wraz z planem działań na lata 2021-2023 i polityką OTM-R są dostepne pod linkiem:

(plik PDF do pobrania)

 

 

W marcu 2016 roku działania IRWiR PAN zmierzające do stworzenia jak najbardziej atrakcyjnego środowiska do pracy i rozwoju kariery dla zatrudnionych naukowców zostały docenione przez Komisję Europejską, która uhonorowała Instytut przyznaniem logo HR Excellence in Research.

 

 

W 2023 r. przeprowadzona została ponowna ocena. W jej wyniku powstał zaktualizowany plan działań na lata 2024-2026. Revised Action Plan

 

W 2021 r. przeprowadzona została ponowna ocena. W jej wyniku powstał zaktualizowany plan działań na lata 2021-2023. Revised Action Plan

 

W 2018 r. przeprowadzona została ocena okresowa. W jej wyniku powstał zaktualizowany plan działań na lata 2018-2020. Revised Action Plan