Edukacja

Edukacja

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse.