Zespół

Zespół

Obecnie Instytut zatrudnia 30 naukowców, w tym 9 profesorów, 6 doktorów habilitowanych, 12 doktorów i 4 magistrów. Spośród nich 13 pracowników reprezentuje dziedzinę nauk ekonomicznych, 10 dziedzinę nauk społecznych, 3 nauki o ziemi, 2 nauki matematyczne i 2 nauki rolnicze.

 

W Instytucie są 4 zakłady naukowe:

 

Zakład Socjologii Wsi

kierownik: prof. dr hab. Maria Halamska

 

Zakład Ekonomii Wsi

kierownik: dr hab., prof. IRWiR PAN Sławomir Kalinowski

 

Zakład Integracji Europejskiej

kierownik: dr hab., prof. IRWiR PAN Paweł Chmieliński

 

Zakład Modelowania Ekonomicznego

kierownik: dr hab., prof. IRWiR PAN Katarzyna Zawalińska