Biblioteka

Biblioteka

Biblioteka IRWiR PAN jako specjalistyczna biblioteka naukowa, posiada interdyscyplinarny księgozbiór, dotyczący rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa w Polsce obejmujący m.in. takie dziedziny jak ekonomia, socjologia, antropologia, geografia społeczno-gospodarcza i gospodarka przestrzenna, politologia, polityka rolna i społeczna. Ponadto księgozbiór obejmuje problematykę przeobrażeń społeczno gospodarczych i instytucjonalnych na obszarach wiejskich z zakresu bezpieczeństwa żywnościowego, rolnictwa ekologicznego, starzenia się społeczeństwa, wykluczenia społecznego, migracji, rynku pracy oraz zmian struktury społeczności wiejskiej.

Księgozbiór bliblioteki liczy około ok. 8 tysięcy woluminów oraz ponad 10 tysięcy wydawnictw ciągłych w tym prawie 200 tytułów czasopism, w tym 72 bieżących.

Biblioteka IRWiR PAN od 2018 r. należy do grona bibliotek współpracujących z katalogiem centralnym NUKAT, biorąc czynny udział we współkatalogowaniu wydawnictw.

Dostępny księgozbiór katalogowany jest w systemie bibliotecznym KOHA, do którego dostęp jest możliwy jest poprzez stronę: https://opac.irwirpan.waw.pl

 

 

Czytelnia i wypożyczalnia mieszczą się w Pałacu Staszica pok 274 (II piętro).


Biblioteka IRWiR PAN jest czynna:

poniedziałek-środa w godz. 10:00-15:00

 

 

Biblioteka świadczy usługi informacyjne również zdalnie poprzez kontakt pod adresem mailowym bgorczynska@irwirpan.waw.pl

 

 

Bibliotekę prowadzi pani mgr Beata Górczyńska

(bgorczynska@irwirpan.waw.pl), tel. 22 657-28-30.

 

 

Od 2010 r., w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki, uruchomiony został dostęp z komputerów znajdujących się w Bibliotece i sieci Instytutu (w Pałacu Staszica) do zbiorów czasopism oraz ich abstraktów znajdujących się w następujących bazach:

oraz czasopism:

 

Więcej informacji na temat Wirtualnej Biblioteki Nauki można znaleźć na stronie: http://www.wbn.edu.pl/

 

Academica

Biblioteka wspołpracuje z systemem cyfrowych wypożyczalni miedzybibliotecznych Academica, umożliwiającym rezerwację, zamówienie oraz wyświetlanie wypożyczonych pozycji znajdujących się w zdigitalizowanych zbiorach Biblioteki Narodowej, za pomocą terminali rozmieszczonych w bibliotekach współpracujących z systemem.

 

W Bibliotece Instytutu udostępnione jest z stanowisko komputerowe, z którego możliwy jest bezpłatny dostęp do wydawnictw w formie elektronicznej zgromadzonych na platformie e-Publikacje Nauki Polskiej.

Realizacja Projektu e-Publikacje Nauki Polskiej została zakończona z dniem 31 grudnia 2020 roku.