Publikacje

Wydawnictwa IRWiR PAN

Działalność wydawnicza Instytutu obejmuje dwa rodzaje - istniejących od 1973 roku - publikacji. Są to: kwartalnik Wieś i Rolnictwo oraz seria Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa.

 

W kwartalniku czytelnik odnajdzie artykuły problemowe z zakresu socjologii wsi, kultury wsi, socjologii edukacji, demografii ze szczególnym uwzględnieniem problematyki migracji, ekonomiki rolnictwa, problemów polityki agrarnej oraz planowania przestrzennego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień infrastruktury obszarów wiejskich. Lektura pisma może okazać się szczególnie pomocna osobom zawodowo zainteresowanym przemianami jakie zachodzą na wsi polskiej. Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach z dnia 18 grudnia 2015 r., za artykuły publikowane we "Wsi i Rolnictwo" otrzymuje się 14 punktów.


Autorami prac wydawanych w ramach serii Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa są przede wszystkim pracownicy Instytutu. Prace te stanowią zakończenie realizowanych w Instytucie zadań naukowo-badawczych o charakterze teoretycznym, metodologicznym oraz empirycznym.


W roku 2007 powstała nowa seria wydawnicza Studia i Monografie mająca służyć popularyzacji dorobku naukowego pracowników, zwłaszcza wykonywanego w ramach planów naukowych.

 

Wszystkie wymienione książki są do nabycia bezpośrednio w:

Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN,

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, II p. pokój 274 (tel. 22-657-28-30).

Wszyscy zainteresowani naszymi publikacjami, biblioteki uczelni i szkół rolniczych oraz osoby prywatne mogą wysyłać zamówienia na adres Instytutu.


Do pobrania: Formularz zamówienia wydawnictw

 

Uwaga osoby kupujące jednorazowo powyżej 10 książek mogą skorzystać z 30% bonifikaty

 

 

Wydawnictwa ciągłe:
Seria Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa
Seria Studia i Monografie

Wydawnictwa periodyczne:
Kwartalnik Wieś i Rolnictwo