Strona główna / Publikacje

Publikacje

/ Raporty i inne

Moja sytuacja w okresie koronawirusa. Raport z badań

Opracował zespół badawczy w składzie: dr hab. Sławomir Kalinowski, prof. IRWiR PAN oraz mgr Weronika Wyduba

więcejmore_bullet

System dopłat bezpośrednich w ramach WPR. Rola, znaczenie i ewolucja

Opracował zespół badawczy w składzie: dr Mirosław Drygas, dr Iwona Nurzyńska, dr Lech Goraj

Instytucja finansująca i zamawiająca: Fundacja EFRWP

więcejmore_bullet

Monitoring rozwoju obszarów wiejskich

Kierownik projektu: dr hab., prof. PAN Monika Stanny

 

Instytucja finansująca i zamawiająca: Fundacja EFRWP
Projekt realizowany na podstawie porozumienia z dnia 1 czerwca 2012 r. pomiędzy Fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi a Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w ramach programu „Forum Inicjatyw Rozwojowych"

 

Okres realizacji: 2012-2104 I etap, 2014-2016 II etap

 

więcejmore_bullet

Rolnictwo ekologiczne czynnikiem rozwoju lokalnego - analiza wybranych przypadków

Członkowie zespołu badawczego: Jakub Jasiński, Sylwia Michalska, Ruta Śpiewak

 

Instytucja zamawiająca i finansująca: MRiRW

Okres realizacji: maj-grudzień 2013

 

więcejmore_bullet