Strona główna / Publikacje

Publikacje

/ Raporty i inne

Skutki polityki państwa realizowanej wobec dzierżawców wielkoobszarowych gospodarstw rolnych utworzonych w wyniku przekształceń b. PGR

Opracował zespół badawczy w składzie: prof. Grzegorz Gorzelak, prof. Maria Halamska, dr Andrzej Kołodziej,

dr hab. Ryszard Piotrowski, prof. UW, prof. Walenty Poczta, dr Józef Pyrgies, dr hab. Arkadiusz Sadowski, prof. UPP, dr hab. Monika Stanny, prof. IRWiR PAN

 

więcejmore_bullet

Moja sytuacja w okresie koronawirusa. Raport z badań

Opracował zespół badawczy w składzie: dr hab. Sławomir Kalinowski, prof. IRWiR PAN oraz mgr Weronika Wyduba

więcejmore_bullet

System dopłat bezpośrednich w ramach WPR. Rola, znaczenie i ewolucja

Opracował zespół badawczy w składzie: dr Mirosław Drygas, dr Iwona Nurzyńska, dr Lech Goraj

Instytucja finansująca i zamawiająca: Fundacja EFRWP

więcejmore_bullet

Monitoring rozwoju obszarów wiejskich

MONITORING ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (MROW) to wieloletni projekt badawczy, którego celem jest stała obserwacja zmian społeczno-gospodarczych dokonujących się na obszarach wiejskich w Polsce.

więcejmore_bullet

Rolnictwo ekologiczne czynnikiem rozwoju lokalnego - analiza wybranych przypadków

Członkowie zespołu badawczego: Jakub Jasiński, Sylwia Michalska, Ruta Śpiewak

 

Instytucja zamawiająca i finansująca: MRiRW

Okres realizacji: maj-grudzień 2013

 

więcejmore_bullet