Strona główna / Publikacje

Publikacje

/ Książki

Polska wieś i polskie rolnictwo. 20 lat w Unii Europejskiej

Redakcja Paweł Chmieliński i Grzegorz Gorzelak

 

okładka

Polska wieś i polskie rolnictwo
20 lat w Unii Europejskiej

Warsaw 2024, 440 s.

Copyright © by Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa 2024

Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

ISBN 978-83-89900-78-4

DOI 10.53098/978-83-89900-78-4

 

więcejmore_bullet

Parcelacje dużych gospodarstw – droga donikąd?

Grzegorz Gorzelak, Andrzej Kołodziej, Ryszard Piotrowski, Walenty Poczta, Józef Pyrgies, Arkadiusz Sadowski

 

okładka

Parcelacje dużych gospodarstw – droga donikąd?
Skutki polityki państwa realizowanej wobec dzierżawców wielkotowarowych gospodarstw rolnych utworzonych w wyniku przekształceń byłych PGR-ów

Warsaw 2024, 95 s.

Copyright © by Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa 2024
Copyright © by Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej 2024

Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

ISBN 978-83-89900-80-7

ISSN 2543-5817

DOI 10.53098/978-83-89900-80-7

 

więcejmore_bullet

To Give What Is Really Needed. Research Report

Sylwia Michalska, Dominika Zwęglińska-Gałecka, Maria Halamska

 

okładka

To Give What Is Really Needed
Research Report

Warsaw 2024, 156 p.

© Copyright by Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa 2024
© Copyright by Authors 2024

Publisher: Institute of Rural and Agricultural Development, Polish Academy of Sciences
Publishing Partner: Cogito Group Sp. z o. o.

ISBN 978-83-89900-79-1

DOI 10.53098/978-83-89900-79-1

 

więcejmore_bullet

Dać to, czego naprawdę potrzeba. Raport z badań

Sylwia Michalska, Dominika Zwęglińska-Gałecka, Maria Halamska

 

okładka

Dać to, czego naprawdę potrzeba
Raport z badań

Warszawa 2024, 156 s.

© Copyright by Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa 2024
© Copyright by Authors 2024

Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
Partner Wydawniczy: Grupa Cogito Sp. z o.o.

 

ISBN 978-83-89900-75-3

DOI 10.53098/978-83-89900-75-3

więcejmore_bullet

Stan i pożądane kierunki rozwoju systemu wiedzy i innowacji w rolnictwie (akis) w Polsce w świetle globalnych wyzwań

Mirosław Drygas, Arkadiusz Sadowski, Walenty Poczta, Monika Kowalik

 

okładka

Stan i pożądane kierunki rozwoju systemu wiedzy i innowacji w rolnictwie (akis) w Polsce w świetle globalnych wyzwań

Warszawa 2023, 120 s.

Copyright © by Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN


ISBN: 978-83-89900-74-6
ISSN: 2543-5817


DOI 10.53098/978-83-89900-74-6

więcejmore_bullet

Potencjał absorpcji uchodźców przez wiejskie i małomiasteczkowe społeczności lokalne

Redakcja naukowa Maria Halamska

 

okładka

Potencjał absorpcji uchodźców przez wiejskie i małomiasteczkowe społeczności lokalne. Raport z badań

Warszawa 2023, 95 s.

Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk

Copyright © by authors

 

ISBN 978-83-89900-73-9
DOI 10.53098/978-83-89900-73-9

 

więcejmore_bullet

Idylle, Hybrydy i Heterotopie. Wiejskość i jedzenie w alternatywnych sieciach żywieniowych

Wojciech Goszczyński

 

okładka

Idylle, Hybrydy i Heterotopie. Wiejskość i jedzenie w alternatywnych sieciach żywieniowych

Warszawa 2023, 460 s.

Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk

Copyright © by Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN 2023

ISBN 978-83-89900-72-2
DOI 10.53098/978-83-89900-72-2

 

więcejmore_bullet

Polska wies 2044. Wizja rozwoju

Pod redakcją Marii Halamskiej, Mareka Kłodzińskiego, Moniki Stanny

okładka

Polska wieś 2044. Wizja rozwoju

Warszawa 2023, 190 s.

Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk

Copyright © by Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN 2023

ISBN: 978-83-89900-71-5
DOI: 10.53098/978-83-89900-71-5

 

więcejmore_bullet

Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap IV

Monika Stanny, Łukasz Komorowski, Andrzej Rosner

Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap IV

Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap IV. Dekada przemian społeczno-gospodarczych

Warszawa 2023, 286 s.
Wydawca: Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

ISBN: 978-83-967511-3-3 (Fundacja EFRWP)
ISBN: 978-83-89900-64-7 (IRWiR PAN)
DOI: 10.53098/MROW.2720-376X

 

więcejmore_bullet

Księga Jubileuszowa IRWiR PAN

 

okładka

Księga Jubileuszowa IRWiR PAN

Warszawa 2022, 361 s.

Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk

© Copyright by Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2022


ISBN 978-83-89900-65-4

więcejmore_bullet

Biologizacja – klucz do zrównoważonego rolnictwa. Katalog dobrych praktyk biologizacyjnych

Anna Rosa, Michał Dudek, Paweł Siemiński, Arkadiusz Sadowski, Sebastian Bartosik, Paweł Kaczmarek, Kacper Łata, Marcin Markowicz, Jurij Petrovic, Iain Dykes

okładka


Biologizacja – klucz do zrównoważonego rolnictwa. Katalog dobrych praktyk biologizacyjnych

Warszawa 2022, s. 81

Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk

© Copyright by Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2022
© Copyright by Authors 2022

Wersja w języku polskim:
ISBN (online) 978-83-89900-66-1
DOI 10.53098/978-83-89900-66-1

Wersja w języku słowackim:
ISBN (online) 978-83-89900-67-8
DOI 10.53098/978-83-89900-67-8

Wersja w języku czeskim:
ISBN (online) 978-83-89900-68-5
DOI 10.53098/978-83-89900-68-5

Wersja w języku angielskim:
ISBN (online) 978-83-89900-69-2
DOI 10.53098/978-83-89900-69-2

 

więcejmore_bullet

Resilient and Sustainable Farming Systems in Europe. Exploring Diversity and Pathways.

okładka


Resilient and Sustainable Farming Systems in Europe. Exploring Diversity and Pathways.

Online, kwiecień 2022, s.394
Wydawca: Cambridge University Press

Edytorzy: Miranda M. P. Meuwissen, Peter H. Feindt, Alberto Garrido, Erik Mathijs, BárbaraSoriano, Julie Urquhart and Alisa Spiegel


ISBN: 9781009093569
DOI: https://doi.org/10.1017/9781009093569

 

więcejmore_bullet

The smart village concept. Examples from Poland

Sławomir Kalinowski, Łukasz Komorowski, Anna Rosa

okładka


The smart village concept. Examples from Poland

Warszawa 2022, s. 159

Wydawca
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie

ISBN 978-83-961048-1-6

DOI 10.53098/978-83-961048-1-6

więcejmore_bullet

Pożądana struktura wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej po 2020 roku oraz cele polityki krajowej w świetle globalnych wyzwań modernizacyjnych wobec polskiego rolnictwa

dr Mirosław Drygas, dr Iwona Nurzyńska

okładka


Pożądana struktura wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej po 2020 roku oraz cele polityki krajowej w świetle globalnych wyzwań modernizacyjnych wobec polskiego rolnictwa

Warszawa 2021, 113 s.

Copyright © by Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej 2021
Copyright © by Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN 2021
Copyright © by Authors 2021

Wydawca:
Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
ul. Miedziana 3A, 00-814 Warszawa
www.efrwp.pl
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa


ISBN: 978-83-955139-6-1 (Fundacja EFRWP)
ISBN: 978-83-89900-63-0 (IRWIR PAN)
DOI: 10.53098/9788389900630

 

więcejmore_bullet

Koncepcja smart villages. Przykłady z Polski

Sławomir Kalinowski, Łukasz Komorowski, Anna Rosa

okładka


Koncepcja smart villages. Przykłady z Polski

Warszawa 2021, s. 154

Wydawca
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
Partner wydawniczy
Grupa Cogito Spółka z o.o


ISBN 978-83-89900-62-3
DOI 10.53098/9788389900623

 

więcejmore_bullet

Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi. Tom 3

Redakcja naukowa: Maria Halamska, Monika Stanny, Jerzy Wilkin

okładka

Ciągłość i zmiana
Sto lat rozwoju polskiej wsi
Tom 3

Warszawa 2021, 458 s.

Wydawca
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
Partner wydawniczy
Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o.


ISBN 978-83-66470-85-9
ISSN 2720-0264
DOI 10.53098/978-83-66470-85-9

 

więcejmore_bullet

Media jako źródło wiedzy rolników

Redakcja naukowa: Adam Koziolek, Sylwia Michalska, Dominika Zwęglińska-Gałecka

okładka

Media jako źródło wiedzy rolników

Warszawa 2021, 158 s.

Wydawca
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
Partner wydawniczy
Grupa Cogito Sp. z o.o.


ISBN 978-83-89900-61-6
ISSN 2720-0868
DOI 10.53098/9788389900616

 

więcejmore_bullet

Continuity and Change. Rural Poland 1918-2018. Searching for Sources of the Present

Maria Halamska

Translated by Joanna Dutkiewicz-Kelburn

okładka

Continuity and Change
Rural Poland 1918-2018
Searching for Sources of the Present

Warszawa 2020, 249 s.

Publisher
Institute of Rural and Agricultural Development Polish Academy of Sciences

Partner
Scholar Publishing House Ltd.ISBN 978-83-66470-55-2
DOI 10.53098/9788366470552

 

więcejmore_bullet

Wieś polska 1918-2018. W poszukiwaniu źródeł teraźniejszości

Maria Halamska

okładka

Wieś polska 1918-2018
W poszukiwaniu źródeł teraźniejszości

Warszawa 2020, 247 s.

Wydawca
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
Partner wydawniczy
Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o.ISBN 978–83-66470-54-5
DOI 10.53098/9788366470545

 

więcejmore_bullet

STUDIA NAD STRUKTURĄ SPOŁECZNĄ WIEJSKIEJ POLSKI, T. 4. Struktura społeczna a zmiany ról społecznych kobiet wiejskich

Sylwia MICHALSKA

STUDIA NAD STRUKTURĄ SPOŁECZNĄ WIEJSKIEJ POLSKI, T. 4
Struktura społeczna a zmiany ról społecznych kobiet wiejskich

Warszawa 2020, 191 s.

Copyright © 2020 by Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa
Copyright © 2020 by Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o., Warszawa
Copyright © 2020 by Sylwia Michalska


ISBN 978-83-66470-51-4
ISSN 2543-5817
DOI 10.53098/9788366470514

 

więcejmore_bullet

Między zagrodą a boiskiem. Studium aktywności wiejskich klubów sportowych

Konrad Burdyka

okładka

Między zagrodą a boiskiem.
Studium aktywności wiejskich klubów sportowych

Warszawa 2019, 318 s.

Wydawca: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN
Copyright © by Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PANISBN 978-83-7683-181-7
DOI 10.5281/zenodo.3520063

 

 

więcejmore_bullet

Sto lat rozwoju polskiej wsi. Przegląd bibliograficzny

Monika Stanny
Beata Górczyńska
Małgorzata Gelo-Kluczyńska

Sto lat rozwoju polskiej wsi
Przegląd bibliograficzny

Warszawa 2019, 343 s.

Copyright © by Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN oraz
Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o.


ISBN 978-83-65390-84-4
DOI: 10.53098/9788365390844

 

więcejmore_bullet

Charakterystyka i uwarunkowania rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce. Szanse i bariery

Mirosław DRYGAS, Iwona NURZYŃSKA, Katarzyna BAŃKOWSKA

Charakterystyka i uwarunkowania rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce.
Szanse i bariery

Warszawa 2019, 192 s.

Copyright © by Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN oraz
Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o.


ISBN 978-83-65390-46-2
ISSN 2543-5817

 

więcejmore_bullet

Sto lat reform agrarnych w Polsce

Marta Błąd

Sto lat reform agrarnych w Polsce

Copyright © 2019 by Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN oraz Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa

s. 281

ISBN 978-83-65390-41-7
ISSN 2543-5817

więcejmore_bullet

Przybyszew. Stulecie przemian polskiej wsi

Marek Kłodziński

Przybyszew
Stulecie przemian polskiej wsi

Warszawa 2019, 146 s.
Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
Partner wydawniczy: Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o.

ISBN 978-83-6539-50-9

 

DOI 10.53098/9788365390509

 

więcejmore_bullet

Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi

Redakcja naukowa Maria Halamska, Monika Stanny, Jerzy Wilkin

Ciągłość i zmian

Ciągłość i zmiana
Sto lat rozwoju polskiej wsi
Tom 1 i 2

Warszawa 2019, 1260 s.
Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
Partner wydawniczy: Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o.

ISBN 978-83-7383-998-4

 

DOI 10.53098/9788373839984

więcejmore_bullet

Sto lat władzy lokalnej na polskiej wsi 1918–2018

Andrzej Piasecki, Arkadiusz Ptak

Sto lat władzy lokalnej na polskiej wsi

Sto lat władzy lokalnej
na polskiej wsi
1918–2018

Warszawa 2018, 133 s.
Copyright © by Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
oraz Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2018

ISBN 978-83-65390-34-9

 

DOI 10.53098/9788365390349

 

więcejmore_bullet

Studia nad strukturą społeczną wiejskiej polski, t. 3. Świadomościowe korelaty struktury społecznej

Maria Halamska

Świadomościowe korelaty struktury społecznej

Studia nad strukturą społeczną wiejskiej polski, t. 3
Świadomościowe korelaty struktury społecznej

Warszawa 2018, 174 s.
Copyright © 2018 by Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN and Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o., Warszawa
Copyright © 2018 by Maria Halamska

ISBN 978-83-7383-858-1
ISSN 2543-5817

więcejmore_bullet

Sto lat mojego gospodarstwa. Pamiętniki mieszkańców wsi

Opracowanie: Sylwia Michalska, Maria Halamska, Marek Kłodziński

Pamiętniki mieszkańców wsi

Sto lat mojego gospodarstwa
Pamiętniki mieszkańców wsi

Poznań, Warszawa 2018, 291 s.
Wydawca: Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

ISBN 978-83-61078-87-6 (Polskie Wydawnictwo Rolnicze)
ISBN 978-83-7383-992-2 (Wydawnictwo Naukowe Scholar)

 

DOI 10.53098/9788373839922

 

więcejmore_bullet

PATRZĄC NA WIEŚ. Sto lat rozwoju polskiej wsi

Andrzej Rosner, Ruta Śpiewak, Edyta Kozdroń

PATRZĄC NA WIEŚ
STO LAT ROZWOJU POLSKIEJ WSI

Warszawa 2018, 275 s.
Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN oraz Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o.
ISBN 978-83-7383-976-2

 

DOI 10.53098/9788373839762

 

więcejmore_bullet

Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap III

Monika Stanny, Andrzej Rosner, Łukasz Komorowski

Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap III

Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap III
Struktury społeczno-gospodarcze, ich przestrzenne zróżnicowanie i dynamika

Warszawa 2018, 297 s.
Wydawca: Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

ISBN: 978-83-948933-4-7 (Fundacja EFRWP)
ISBN: 978-83-65390-06-6 (Wydawnictwo Naukowe Scholar)
DOI: 10.7366/90066MROWIII

 

 

 

więcejmore_bullet

Kondycja finansowa samorządów lokalnych a rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich. Ujęcie przestrzenne

Monika Stanny, Wojciech Strzelczyk

Kondycja finansowa samorządów lokalnych a rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich

Kondycja finansowa samorządów lokalnych a rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich. Ujęcie przestrzenne

Warszawa 2018, 210 s.
Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN oraz Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o.
ISBN 978-83-65390-04-2
ISSN 2543-5817

 

Publikacja bezpłatna przygotowana w ramach operacji realizowanej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 

więcejmore_bullet

STUDIA NAD STRUKTURĄ SPOŁECZNĄ WIEJSKIEJ POLSKI Tom 2: Przestrzenne zróżnicowanie struktury społecznej

Maria Halamska, Radosław Hoffmann, Monika Stanny

STUDIA NAD STRUKTURĄ SPOŁECZNĄ WIEJSKIEJ POLSKI Tom 2

STUDIA NAD STRUKTURĄ SPOŁECZNĄ WIEJSKIEJ POLSKI
Tom 2: Przestrzenne zróżnicowanie struktury społecznej

Warszawa 2017, 158 s.
Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN oraz Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o.
ISBN 978-83-7383-859-8
ISSN 2543-5817

 

więcejmore_bullet

Socio-economic development of rural areas in Poland

Andrzej Rosner, Monika Stanny

Socio-economic development of rural areas in Poland

Socio-economic development of rural areas in Poland

Warszawa 2017, 166 s.

Wydawca: Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
ISBN 978-83-941050-6-8

 

DOI: 10.53098/9788394105068

więcejmore_bullet

Lokalne dziedzictwo kulturowe w doświadczeniu mieszkańców wsi

Izabella Bukraba-Rylska, Maria Wieruszewska, Konrad Burdyka

Lokalne dziedzictwo kulturowe w doświadczeniu mieszkańców wsi

Lokalne dziedzictwo kulturowe w doświadczeniu mieszkańców wsi

Warszawa 2017, 242 s.

Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN oraz Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o.

ISBN: 978-83-7383-876-5
ISSN: serii 2543-5817

więcejmore_bullet

Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap II

Andrzej Rosner, Monika Stanny

Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap II

Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap II
Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich

Warszawa 2016

Wydawca: Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
ISBN 978-83-89900-57-9

 

DOI: 10.53098/9788389900579

więcejmore_bullet

STUDIA NAD STRUKTURĄ SPOŁECZNĄ WIEJSKIEJ POLSKI Tom 1: Stare i nowe wymiary społecznego zróżnicowania

Maria HALAMSKA, Sylwia MICHALSKA, Ruta ŚPIEWAK

STUDIA NAD STRUKTURĄ SPOŁECZNĄ WIEJSKIEJ POLSKI

STUDIA NAD STRUKTURĄ SPOŁECZNĄ WIEJSKIEJ POLSKI
Tom 1: Stare i nowe wymiary społecznego zróżnicowania

Warszawa 2016, 180 s.
Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN oraz Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o., Warszawa
ISBN 978-83-7383-860-4
ISSN 2543-5817

więcejmore_bullet

Young Researchers and the Problems of Polish Rural Areas

Redakcja: Katarzyna Zajda, Sylwia Michalska

Young Researches and the Problems of Polish Rural Areas

Young Researchers and the Problems of Polish Rural Areas

Warszawa 2015, 188 s.
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
ISBN 978-83-7969-843-1

więcejmore_bullet

Gospodarstwa rolne osób prawnych w procesie transformacji systemowej i integracji z UE

Włodzimierz Dzun

Gospodarstwa rolne osób prawnych w procesie transformacji systemowej i integracji z UE

Gospodarstwa rolne osób prawnych w procesie transformacji systemowej i integracji z UE

Warszawa 2015, 270 s.
Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
ISBN 978-83-89900-56-2
cena: 25 zł

więcejmore_bullet

Zagadnienie siły w ekonomii – na przykładzie sektora rolno-spożywczego w Polsce

Dominika Milczarek-Andrzejewska

Zagadnienie siły w ekonomii – na przykładzie sektora rolno-spożywczego w Polsce

Zagadnienie siły w ekonomii – na przykładzie sektora rolno-spożywczego w Polsce

Warszawa 2014, 168 s.
Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
ISBN 978-83-89900-55-5
cena: 25 zł (wersja papierowa)

więcejmore_bullet

Zatrudnienie i struktura dochodów w gospodarstwach rolnych w latach 2005-2010

Izasław Frenkel

Zatrudnienie i struktura dochodów w gospodarstwach rolnych w latach 2005-2010

Zatrudnienie i struktura dochodów w gospodarstwach rolnych w latach 2005-2010

Warszawa 2013, 142 s.
Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
ISBN 978-83-89900-54-8

cena: 30 zł

więcejmore_bullet

Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce

Monika Stanny

Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce

Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce

Warszawa 2013, 329 s.
Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
ISBN 978-83-89900-53-1

cena: 30 zł

więcejmore_bullet

Uwarunkowania ekonomiczne polityki rozwoju polskiej wsi i rolnictwa

redakcja naukowa Mirosław Drygas i Katarzyna Zawalińska

Uwarunkowania ekonomiczne polityki rozwoju polskiej wsi i rolnictwa

Uwarunkowania ekonomiczne polityki rozwoju polskiej wsi i rolnictwa

Warszawa 2012, 243 s.
Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
ISBN 978-83-89900-52-4

więcejmore_bullet

Rozwój wsi i rolnictwa w Polsce. Aspekty przestrzenne i regionalne

redakcja naukowa Andrzej Rosner

Rozwój wsi i rolnictwa w Polsce. Aspekty przestrzenne i regionalne

Rozwój wsi i rolnictwa w Polsce
Aspekty przestrzenne i regionalne

Warszawa 2012, 230 s.
Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
ISBN 978-83-89900-50-0

 

 

więcejmore_bullet

Społeczne i kulturowe zagadnienia przemian na wsi polskiej

redakcja naukowa Andrzej Rosner

Społeczne i kulturowe zagadnienia przemian na wsi polskiej

Społeczne i kulturowe zagadnienia przemian na wsi polskiej

Warszawa 2012, 211 s.
Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
ISBN 978-83-89900-51-7

 

więcejmore_bullet

Instytucje w procesie wspierania przemian polskiej wsi i rolnictwa z funduszy unijnych

Mirosław Drygas

Instytucje w procesie wspierania przemian polskiej wsi i rolnictwa z funduszy unijnych

Instytucje w procesie wspierania przemian polskiej wsi i rolnictwa z funduszy unijnych

Warszawa 2012, 236 s.
Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
ISBN 83-89900-49-4

 

więcejmore_bullet

Zmiany rozkładu przestrzennego zaludnienia obszarów wiejskich. Wiejskie obszary zmniejszające zaludnienie i koncentrujące ludność wiejską

Andrzej Rosner


Zmiany rozkładu przestrzennego zaludnienia obszarów wiejskich.
Wiejskie obszary zmniejszające zaludnienie i koncentrujące ludność wiejską

Warszawa 2012, 158 s.
Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
ISBN 83-89900-48-3

 

więcejmore_bullet

Strategie rozwoju gmin wiejskich. Podstawy teoretyczne, ocena przydatności i znaczenie w przemianach strukturalnych obszarów wiejskich

Andrzej Piotr Wiatrak


Strategie rozwoju gmin wiejskich.
Podstawy teoretyczne, ocena przydatności i znaczenie w przemianach strukturalnych obszarów wiejskich

Warszawa 2011, 200 s.
Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
ISBN 83-89900-47-5

 

więcejmore_bullet

Drugie domy w rozwoju obszarów wiejskich

redakcja naukowa Krystian Heffner i Adam Czarnecki


Drugie domy w rozwoju obszarów wiejskich

Warszawa 2011, 184 s.
Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
ISBN 83-89900-46-7

 

więcejmore_bullet

Rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Diagnozy, strategie, koncepcje polityki

Redakcja naukowa Iwona Nurzyńska i Mirosław Drygas


Rozwój obszarów wiejskich w Polsce.
Diagnozy, strategie, koncepcje polityki

Warszawa 2011, 282 s.
Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
ISBN 83-89900-45-9

 

więcejmore_bullet

Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Zielonych Płuc Polski. Próba analizy empirycznej

Monika Stanny, Adam Czarnecki

Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Zielonych Płuc Polski. Próba analizy empirycznej

Warszawa 2011, 250 s.
Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
ISBN 83-89900-44-0

 

więcejmore_bullet

Wielozawodowość w rodzinach rolniczych. Przyczyny, uwarunkowania i tendencje rozwoju

Marta Błąd


Wielozawodowość w rodzinach rolniczych. Przyczyny, uwarunkowania i tendencje rozwoju

Warszawa 2011, 243 s.
Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
ISBN 83-89900-43-2

 

więcejmore_bullet

Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce

Iwona Nurzyńska


Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce

Warszawa 2011, 230 s.
Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
ISBN 83-89900-42-4

 

więcejmore_bullet

Natura 2000 jako czynnik zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich regionu Zielonych Płuc Polski

pod redakcją naukową Artura Bołtromiuka i Marka Kłodzińskiego


Natura 2000 jako czynnik zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich regionu Zielonych Płuc Polski

Warszawa 2011, 420 s.
Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
ISBN 83-89900-41-6

 

więcejmore_bullet

Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju gmin objętych siecią Natura 2000 w świetle badań empirycznych

redakcja naukowa Artur Bołtromiuk


Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju gmin objętych siecią Natura 2000 w świetle badań empirycznych

Warszawa 2011, 383 s.
Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
ISBN 83-89900-40-8

cena: 30 zł

więcejmore_bullet

Przestrzenne, społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie obszarów wiejskich w Polsce. Problemy i perspektywy rozwoju

Redakcja naukowa: Monika Stanny i Mirosław Drygas


Przestrzenne, społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie obszarów wiejskich w Polsce. Problemy i perspektywy rozwoju

Warszawa 2010, 227 s.
Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
ISBN 83-89900-39-4

 

więcejmore_bullet

Rozwój zrównoważony rolnictwo i obszarów wiejskich na Dolnym Śląsku

redakcja naukowa Barbara Kutkowska

Rozwój zrównoważony rolnictwo i obszarów wiejskich na Dolnym Śląsku

Warszawa 2010, 286 s.
Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
ISBN 83-89900-37-8

więcejmore_bullet

Les acteurs locaux à l'épreuve du modèle européen LEADER. France - Hongrie - Pologne

sous la direction de Maria HALAMSKA et Marie-Claude MAUREL

Les acteurs locaux à l'épreuve du modèle européen LEADER.
France - Hongrie - Pologne

Prague, CEFRES/Varsovie, IRWiR PAN 2010

ISBN 978-80-86311-22-7 (CEFRES)
ISBN 83-89900-34-3 (IRWiR PAN)

(nakład wyczerpany)

 

więcejmore_bullet

Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne

pod redakcją naukową Jerzego Wilkina

Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne

Warszawa 2010, 228 s.
Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
ISBN 83-89900-36-X

 

DOI: 10.53098/9798389900363

więcejmore_bullet

Młode pokolenie a nowy ustrój

Krystyna Szafraniec

Młode pokolenie a nowy ustrój

Warszawa 2010, 258 s., rys.
Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
ISBN 83-89900-35-1

więcejmore_bullet

Instrumenty i efekty wsparcia Unii Europejskiej dla regionalnego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce

Katarzyna Zawalińska


Instrumenty i efekty wsparcia Unii Europejskiej dla regionalnego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce

Warszawa 2009, 368 s., rys.
Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
ISBN 83-89900-33-5

(wyczerpane)

DOI: 10.53098/8389900335

więcejmore_bullet

Amerykański Farm Bill 2008 i WPR Unii Europejskiej po 2013 roku

pod redakcją naukową Mirosława Drygasa

Amerykański Farm Bill 2008 i WPR Unii Europejskiej po 2013 roku

Warszawa 2009, 166 s., rys.
Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
ISBN 83-89900-32-7

więcejmore_bullet

Wspieranie obszarów wiejskich o niekorzystnych warunkach gospodarowania w Polsce i Unii Europejskiej

Dorota Klepacka-Kołodziejska

Wspieranie obszarów wiejskich o niekorzystnych warunkach gospodarowania w Polsce i Unii Europejskiej

Warszawa 2009, 221 s., rys., mapy.
Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
ISBN 83-89900-31-9

więcejmore_bullet

Globalization and Rural Development: Chinese and Central European Perspectives

Scientific Editor Andrzej Rosner

Globalization and Rural Development: Chinese and Central European Perspectives

(Globalizacja i rozwój obszarów wiejskich z perspektywy Chin i krajów Europy Środkowej)

Warszawa 2009, 232 s., rys., mapy.
Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Instytut Rozwoju Wsi Chińskiej Akademii Nauk Społecznych w Pekinie
ISBN 83-89900-30-0

więcejmore_bullet

Rola urbanizacji w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich

Adam Czarnecki

Rola urbanizacji w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich

Warszawa 2009, 232 s., rys., mapy.
Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
ISBN 83-89900-29-7

więcejmore_bullet

Polska wieś i rolnictwo w Unii Europejskiej. Dylematy i kierunki przemian

pod redakcja naukową Mirosława Drygasa i Andrzeja Rosnera

Polska wieś i rolnictwo w Unii Europejskiej. Dylematy i kierunki przemian

Warszawa 2008, 435 s., rys., mapy.
Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
ISBN 83-89900-28-9

więcejmore_bullet

Wiejskie organizacje pozarządowe

pod redakcją naukową Marii Halamskiej

08wiejskie

Wiejskie organizacje pozarządowe

Warszawa 2008, 203 s., rys., mapy.
Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
ISBN 83-89900-27-0

(nakład wyczerpany)

więcejmore_bullet

Ekonomiczne i społeczne problemy rozwoju obszarów wiejskich Karpat Polskich

Wiesław Musiał

08ekonomiczne

Ekonomiczne i społeczne problemy rozwoju obszarów wiejskich Karpat Polskich

Warszawa 2008, 391 s., rys., mapy.
Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
ISBN 83-89900-26-2

(nakład wyczerpany)

więcejmore_bullet

Aktywność społeczności wiejskich. Lokalne inicjatywy organizacji pozarządowych

Ryszard Kamiński

08aktywnosc

Aktywność społeczności wiejskich. Lokalne inicjatywy organizacji pozarządowych

Warszawa 2008, 151 s., rys., mapy.
Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
ISBN 83-89900-25-4

(wyczerpane)

więcejmore_bullet

Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie lat 2014-2020

pod redakcją naukową Marka Kłodzińskiego

08wyzwania

Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie lat 2014-2020

Warszawa 2008, 221 s., rys., map.
Wydawca: Fundacja Klubu 500
ISBN 83-89900-24-6

(nakład wyczerpany)

więcejmore_bullet

Tu i tam. Migracje z polskich wsi za granicę

pod redakcją naukową Marii Wieruszewskiej

07tuitam

Tu i tam. Migracje z polskich wsi za granicę

(Here and There. International Migrations from Polish Villages)

Warszawa 2007, 283 s., rys., fot.
Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
ISBN 83-89900-21-1

 

więcejmore_bullet

Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian

pod redakcją naukową Andrzeja Rosnera

07zroznicowanie

Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian

(Variations in the Level of Socio-Economic Development of Rural Areas in Poland in Comparison to the Variations in Transformation Dynamics)

Warszawa 2007, 279 s, rys., mapy kol.
Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
ISBN 83-89900-19-X

więcejmore_bullet

Odnowa wsi w integrującej się Europie

pod redakcją naukową Marka Kłodzińskiego, Marty Błąd i Ryszarda Wilczyńskiego

07odnowa

Odnowa wsi w integrującej się Europie

(Rural Renewal in an Integrating Europe)

Warszawa 2007, 265 s.
Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
ISBN 83-89900-20-3

więcejmore_bullet

Społeczno-ekonomiczne aspekty rozwoju polskiej wsi

pod redakcją naukową Marty Błąd i Doroty Klepackiej-Kołodziejskiej

07spoleczno

Społeczno-ekonomiczne aspekty rozwoju polskiej wsi

(Socio-Economic Aspects of Rural Development in Poland)

Warszawa: 2007, 278 s., rys., tab.
Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
ISBN 83-89900-18-1
więcejmore_bullet

Renty strukturalne w rolnictwie. Instytucjonalne uwarunkowania transformacji gospodarstw rolnych w Polsce

Stanisław Jan Paszkowski

06renty

Renty strukturalne w rolnictwie. Instytucjonalne uwarunkowania transformacji gospodarstw rolnych w Polsce

(Farmers' Structural Pension. Institutional Determinants of the Transformation of Polish Farms)

Warszawa: 2006, 421 s., tab.
Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
ISBN 83-89900-17-3
więcejmore_bullet

Jednostkowe i społeczne zasoby wsi

pod redakcją naukową Krystyny Szafraniec

06jednostkowe

Jednostkowe i społeczne zasoby wsi

(Individual and Social Potential of Rural Poland)


Warszawa: 2006, 321 s., map., rys., tab.
Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
ISBN 83-89900-15-7

więcejmore_bullet

Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce

Leszek Klank

sukces06

Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce

(Farm Succession in Poland)

Warszawa: 2006, 193 s., tab.
Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
ISBN 83-89900-14-9
więcejmore_bullet

Aktywizacja społeczno-gospodarcza gmin wiejskich i małych miast

Marek Kłodziński

aktywi06

Aktywizacja społeczno-gospodarcza gmin wiejskich i małych miast

(Stimulation of Socio-Economic Activity of Rural Communes and Small Towns)

Warszawa: 2006, 268 s., tab.
Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
ISBN 83-89900-13-0
więcejmore_bullet

Polska strategia w procesie kształtowania polityki Unii Europejskiej wobec obszarów wiejskich i rolnictwa

redakcja naukowa: Jerzy Wilkin, Marta Błąd, Dorota Klepacka

polska06

Polska strategia w procesie kształtowania polityki Unii Europejskiej wobec obszarów wiejskich i rolnictwa

(Polish Strategy in the Process of Shaping the European Union's Policy on Rural Areas and Agriculture)

Warszawa: 2006, 160 s., tab., rys.
Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
ISBN 83-89900-12-2
(wyczerpane)
więcejmore_bullet

Kapitał ludzki i zasoby społeczne wsi. Ludzie - społeczność lokalna - edukacja

redakcja naukowa Krystyna Szafraniec

kapita06

Kapitał ludzki i zasoby społeczne wsi. Ludzie - społeczność lokalna - edukacja

(Human capital and rural social resources. People - local community - education)

Warszawa: 2006, 336 s., tab., rys.
Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
ISBN 83-89900-11-4
(wyczerpane)
więcejmore_bullet

Perspektywy Rolniczej Polski w Unii Europejskiej-25

redakcja naukowa Tadeusz Hunek

perspe06

Perspektywy Rolniczej Polski w Unii Europejskiej-25


Warszawa: 2006, 149 s., tab., rys., map.
Wydawca: Wieś Jutra
ISBN 83-89503-31-X
(wyczerpane)
więcejmore_bullet

Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich

pod redakcją naukową Andrzeja Rosnera

uwarun05

Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich

(Determinants and Directions of Socio-Economic Change in Rural Areas)

Warszawa: 2005, 450 s., map., tab.
Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
ISBN 83-89900-00-9

(wyczerpane)
więcejmore_bullet

Mezoekonomiczne aspekty kształtowania rozwoju obszarów wiejskich

Grzegorz Spychalski

mezoek05

Mezoekonomiczne aspekty kształtowania rozwoju obszarów wiejskich

(Mesoeconomic Aspects of Shaping the Development of Rural Areas)

Warszawa: 2005, 199 s., map., rys., tab.
Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
ISBN 83-89900-03-3;
(wyczerpane)
więcejmore_bullet

Państwowe gospodarstwa rolne w procesie przemian systemowych w Polsce

Włodzimierz Dzun

panstw05

Państwowe gospodarstwa rolne w procesie przemian systemowych w Polsce

(State Farms in the Process of Systemic Transformation in Poland)

Warszawa: 2005, 350 s., map., rys., tab.
Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
ISBN 83-89900-06-8;
(wyczerpane)
więcejmore_bullet

Rural Development in the Enlarged European Union

pod redakcją naukową Katarzyny Zawalińskiej

rurald05

Rural Development in the Enlarged European Union

(Rozwój obszarów wiejskich w rozszerzonej Unii Europejskiej)

Warszawa: 2005, 329 s., map., tab., wyk.
Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
ISBN 83-89900-05-X
więcejmore_bullet

Rolnictwo a rozwój obszarów wiejskich

pod redakcją naukową Marka Kłodzińskiego i Włodzimierza Dzuna

rolnic05

Rolnictwo a rozwój obszarów wiejskich

(Agriculture and the Development of Rural Areas)

Warszawa: 2005, 478 s., map., tab., wyk.
Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej Akademii Rolniczej w Szczecinie, Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich i Gospodarki Żywnościowej
ISBN 83-89900-07-6;
(wyczerpane)
więcejmore_bullet

Rozwój obszarów wiejskich. Doświadczenia krajów europejskich

pod redakcją naukową Katarzyny Zawalińskiej

rozwoj05

Rozwój obszarów wiejskich. Doświadczenia krajów europejskich

(Rural Development. Experience of European Countries)

Warszawa: 2005, 377 s., map., tab., wyk., zdj.
Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
ISBN 83-89900-10-6
(wyczerpane)
więcejmore_bullet

Gospodarka rodzinna w rolnictwie: uwarunkowania i mechanizmy rozwoju

Franciszek Tomczak

okladka

Gospodarka rodzinna w rolnictwie: uwarunkowania i mechanizmy rozwoju

(Family Agricultural Economy: Mechanism and Development Determinants)

Warszawa: 2005, 466 s., tab.
Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
ISBN 83-89900-08-4
więcejmore_bullet

Rozwój wiejski w Portugalii w latach 1986-2000. Wzór czy przestroga dla Polski?

Maria Halamska

okładka

Rozwój wiejski w Portugalii w latach 1986-2000. Wzór czy przestroga dla Polski?

(Rural Development in Portugal in 1986-2000. A Model or a Warning for Poland?)

Warszawa: 2005, 187 s., tab., rys., map.
Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
ISBN 83-89900-09-2
więcejmore_bullet

Problems of Village and Agriculture during Market Reorientation of the Economy

pod redakcją Andrzeja Rosnera

proble04

Problems of Village and Agriculture during Market Reorientation of the Economy

(Problemy wsi i rolnictwa w okresie prorynkowej orientacji gospodarki)

Warszawa: 2004, 166 s., tab.
Wyd: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Instytut Rozwoju Wsi Chińskiej Akademii Nauk Społecznych w Pekinie
ISBN 83-85369-67-8
więcejmore_bullet

Polska wieś w społecznej świadomości

pod redakcją Izabelli Bukraby-Rylskiej

polska04

Polska wieś w społecznej świadomości

(The Polish Countryside in Social Awareness)

Warszawa: 2004, 215 s., tab., zdj. kol.
Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
ISBN 83-85369-68-6
więcejmore_bullet

Dylematy zabezpieczenia rolników na starość. Polska i Europa

Barbara Tryfan

dylema04

Dylematy zabezpieczenia rolników na starość. Polska i Europa

(Dilemmas of Farmers' Provision for Old Age. Poland and Europe)

Warszawa: 2004, 142 s., tab.
Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
ISBN 83-85369-69-4
więcejmore_bullet

Młodzież w zreformowanym systemie szkolnym

Jarosław Domalewski, Piotr Mikiewicz

mlodzi04

Młodzież w zreformowanym systemie szkolnym

(Young People in the Reformed School System)

Toruń-Warszawa: 2004, 150 s., tab.
Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
ISBN 83-85369-70-8
więcejmore_bullet

System emerytalno-rentowy rolników i usługi opiekuńczo-lecznicze w opiniach dwóch pokoleń

pod redakcją Beaty Pięcek

system04

System emerytalno-rentowy rolników i usługi opiekuńczo-lecznicze w opiniach dwóch pokoleń

(The Farmers' Pension System and Care and Therapeutic Services in Rural Areas in the Opinions of Two Generation)

Warszawa: 2004, 174 s., map.,tab.
Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
ISBN 83-85369-71-6
więcejmore_bullet

Kobiety wiejskie wobec zmian systemowych

Barbara Tryfan, Andrzej Rosner, Beata Pięcek

kobiet03

Kobiety wiejskie wobec zmian systemowych

Warszawa: 2003, 153 s. tab. sum.
ISBN 83-85369-64-3
więcejmore_bullet

Stare i nowe dylematy socjologa i inne szkice

Izabella Bukraba-Rylska

stare03

Stare i nowe dylematy socjologa i inne szkice

Warszawa: 2003, 200 s.
ISBN 83-85369-62-7
(wyczerpane)
więcejmore_bullet

Ludność, zatrudnienie i bezrobocie na wsi. Dekada przemian

Izasław Frenkel

ludnos03

Ludność, zatrudnienie i bezrobocie na wsi. Dekada przemian

Warszawa: 2003, 215 s., map.kol, tab.
ISBN 83-85369-63-5
więcejmore_bullet

Rolnictwo rodzinne w transformacji postkomunistyczej. Anatomia zmiany

Maria Halamska, Hugues Lamarche, Marie-Claude Maurel

rolnic03

Rolnictwo rodzinne w transformacji postkomunistyczej. Anatomia zmiany

(Family Farming in Post-communist Transformation. The Anatomy of Change)

Warszawa: 2003, 184 s., tab.
ISBN 83-85369-66-X
więcejmore_bullet

Aktywizacja wiejskich obszarów problemowych

pod redakcją Marka Kłodzińskiego i Włodzimierza Dzuna

aktywi03

Aktywizacja wiejskich obszarów problemowych

(Stimulating Activity in Rural "Problem Areas")

Warszawa: 2003, 205 s., tab.
Wyd: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich i Organizacji Gospodarki Żywnościowej WEiOGŻ Akademii Rolniczej w Szczecinie
ISBN 83-85369-65-1
(wyczerpane)
więcejmore_bullet

Samoorganizacja w społecznościach wiejskich. Przejawy - struktura - zróżnicowanie

Pod redakcją naukową Marii Wieruszewskiej

samoor02

Samoorganizacja w społecznościach wiejskich. Przejawy - struktura - zróżnicowanie

(Self-organisation in Rural Communities: Aspects, Structures, Differences)

Warszawa: IRWiR PAN, 2002, - 309 s.: zdjec. kol., tab., rys.; - Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa
ISBN 83-85369-59-7
(wyczerpane)
więcejmore_bullet

Kultura ludowa - wieś - mieszkańcy wsi

Izabella Bukraba-Rylska

kultur02

Kultura ludowa - wieś - mieszkańcy wsi

Warszawa: IRWiR PAN, 2002, - 365 s.: tab.
ISBN 83-85369-58-9
(wyczerpane)
więcejmore_bullet

Wiejskie obszary kumulacji barier rozwojowych

Pod redakcją naukową Andrzeja Rosnera

wiejsk02

Wiejskie obszary kumulacji barier rozwojowych

Warszawa: IRWiR PAN, 2002, - 214 s.: mapy kol., tab., rys.; - Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa
ISBN 83-85369-57-0
więcejmore_bullet

Przedsiębiorczość wiejska w Polsce i krajach Unii Europejskiej

Pod redakcją naukową Marka Kłodzińskiego i Barbary Fedyszak-Radziejowskiej

przeds02

Przedsiębiorczość wiejska w Polsce i krajach Unii Europejskiej

Warszawa: IRWiR PAN, 2002, - 484 s.: mapy kol., tab., rys.; - Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa
ISBN 83-85369-60-0
(wyczerpane)
więcejmore_bullet

Rolnicza Polska wobec wyzwań współczesności

Pod redakcją naukową Tadeusza Hunka

rolnic02

Rolnicza Polska wobec wyzwań współczesności

Warszawa: IRWiR PAN, 2002, - 207 s.: mapy, tab., rys.; - Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa;
ISBN 83-883668-27-3
(wyczerpane)
więcejmore_bullet

Wieś i rolnictwo - perspektywy rozwoju

Publikacja poświęcona uhonorowaniu dorobku naukowego profesorów: I. Frenkla, T. Hunka, F. Tomczaka

wies02

Wieś i rolnictwo - perspektywy rozwoju

Publikacja poświęcona uhonorowaniu dorobku naukowego profesorów: Izasława Frenkla, Tadeusza Hunka, Franciszka Tomczaka
Warszawa: IERiGŻ, IRWiR PAN, SGH-Katedra Agrobiznesu, 2002, - 222 s.: mapy, tab., rys.
ISBN 83-86815-86-8
(wyczerpane)
więcejmore_bullet

Rolnictwo rodzinne - porównania międzynarodowe. Część II. Od mitu do rzeczywistości

Redaktor naukowy Hugues Lamarche

rodzin02

Rolnictwo rodzinne - porównania międzynarodowe. Część II. Od mitu do rzeczywistości

Warszawa: IRWiR PAN, 2002, - 286 s.: tab., rys.
ISBN 83-85369-61-9
więcejmore_bullet

Przyczynki do tematu wiejskiego. Recenzje z lat 1995-2000

Izabella Bukraba-Rylska

przy01

Przyczynki do tematu wiejskiego. Recenzje z lat 1995-2000

Warszawa: IRWiR PAN, 2001, - 184 s.
ISBN 83-85369-54-6
(wyczerpane)
więcejmore_bullet

Rynki wiejskie: ziemia - kapitał - praca

praca zbiorowa

rynkiw01

Rynki wiejskie: ziemia - kapitał - praca

Warszawa: IRWiR PAN, 2001, - 160 s.: mapy kol., tab.; - Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa
ISBN 83-85369-53-8
więcejmore_bullet

Wieś i rolnictwo na przełomie wieków

Pod redakcją naukową Izabelli Bukraby-Rylskiej i Andrzeja Rosnera

wies01

Wieś i rolnictwo na przełomie wieków

Warszawa: IRWiR PAN, 2001, - 314 s.: mapy kol., tab.; - Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa
ISBN 83-85369-51-1
więcejmore_bullet

Gospodarka, człowiek, środowisko na obszarach wiejskich

Pod redakcją naukową Marka Kłodzińskiego

gospod01

Gospodarka, człowiek, środowisko na obszarach wiejskich

Warszawa: IRWiR PAN, 2001, - 238 s.: tab., rys.; - Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa
ISBN 83-85369-56-2

więcejmore_bullet

Kierunki rozwoju doradztwa rolniczego w Polsce na tle tendecji światowych

Pod redakcją naukową Mirosława Drygasa, Józefa Kani, Andrzeja Wiatraka

kierun01

Kierunki rozwoju doradztwa rolniczego w Polsce na tle tendecji światowych

Warszawa: IRWiR PAN, 2001, - 272 s.: tab., rys.
Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa
ISBN 83-86779-41-1

(nakład wyczerpany)
więcejmore_bullet

Zabezpieczenia społeczne rolników w Europie

Baraba Tryfan

zabezp00

Zabezpieczenia społeczne rolników w Europie

Warszawa: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), 2000, - 180 s.: tab.
ISBN 83-88010-31-X
(wyczerpane)
więcejmore_bullet

Lokalne bariery rozwoju obszarów wiejskich

Pod redakcją naukową Andrzeja Rosnera

lokaln00

Lokalne bariery rozwoju obszarów wiejskich

Warszawa: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), 2000, - 180 s.: map. kol., rys., tab.
ISBN 83-88010-26-3
(wyczerpane)
więcejmore_bullet

Dylematy polityki rolnej. Integracja polskiej wsi i rolnictwa z UE

Pod redakcją naukową Tadeusza Hunka

dylema00

Dylematy polityki rolnej. Integracja polskiej wsi i rolnictwa z UE

Warszawa: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), 2000, - 272 s.: rys., tab.;
ISBN 83-88010-11-5
(wyczerpane)
więcejmore_bullet

Ekonomia polityczna rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce

Tadeusz Hunek

ekonom00

Ekonomia polityczna rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce

Warszawa: IRWiR PAN, 2000, - 44 s.: mapy., rys., tab.
ISBN 83-88368-13-3
(wyczerpane)
więcejmore_bullet

Przedsiębiorczość w agrobiznesie

Sylwester Makarski

okladka

Przedsiębiorczość w agrobiznesie

Warszawa: IRWiR PAN, 2000, - 290 s.: map., tab.; - Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa
ISBN 83-85369-49-x
(wyczerpane)
więcejmore_bullet

Kultura w społeczności lokalnej - podmiotowość odzyskana?

Izabella Bukraba-Rylska

Kultura w społeczności lokalnej

Kultura w społeczności lokalnej - podmiotowość odzyskana?

Warszawa: IRWiR PAN, 2000, - 252 s.: zdj., tab.;
Seria Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa
ISBN 83-85369-47-3

(nakład wyczerpany)
więcejmore_bullet

Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej w warunkach integracji z Unią Europejską

Pod redakcją naukową Marka Kłodzińskiego

okladka

Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej w warunkach integracji z Unią Europejską

Warszawa: IRWiR PAN, 2000, - 204 s.: tab.; - Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa
ISBN 83-85369-50-3
(wyczerpane)
więcejmore_bullet

Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich wschodniego i zachodniego pogranicza

Pod redakcją naukową Marka Kłodzińskiego i Andrzeja Rosnera

okladka

Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich wschodniego i zachodniego pogranicza

Warszawa: IRWiR PAN, 2000, - 302 s.: mapy kol., tab.; - Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa; ISBN 83-85369-48-1
(wyczerpane)
więcejmore_bullet
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26