Publikacje

Strona główna / Publikacje / Polska wies 2044. Wizja rozwoju

Pod redakcją Marii Halamskiej, Mareka Kłodzińskiego, Moniki Stanny

 

okładka

Polska wieś 2044. Wizja rozwoju

Warszawa 2023, 190 s.

Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk

Copyright © by Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN 2023

ISBN: 978-83-89900-71-5
DOI: 10.53098/978-83-89900-71-5

 

Cała publikacja do pobrania w wersji PDF 4,8 MB

 

Spis treści

Maria Halamska, Marek Kłodziński, Monika Stanny
Wizje po przejściach [wstęp] 7
Urszula Budzich-Tabor
Polska wieś: odporna i elastyczna 15
Jerzy Buzek
Polska wieś 2044: ku samowystarczalności energetycznej 25
Mirosław Drygas
Wieś 2044. Rewolucyjne zmiany w sektorze rolnictwa i gospodarce żywnościowej 29
Justyna Duriasz-Bułhak
Polska wieś 2044. Między dystopią a utopią 33
Grzegorz Gorzelak
Polska wieś 2044 – wizja niespecjalisty 39
Maria Halamska
Deklinacja wizji 45
Andrzej Hałasiewicz
Wizja wsi 2044 – od wiejskości do lokalności 53
Jakub Jasiński
Rzeczpospolita produktów regionalnych 57
Andrzej Kaleta
Wieś jako obiekt pożądania 67
Sławomir Kalinowski
Wieś 2044: koniec z wykluczeniem społecznym czy inne jego wymiary? 73
Ryszard Kamiński
Wybrane wyzwania klimatyczne i społeczne polskiej wsi 2044 79
Łukasz Komorowski
Smart village, czyli wieś przyszłości 87
Witold M. Orłowski
Cichej rewolucji ciąg dalszy 93
Aleksandra Pawłowska, Włodzimierz Rembisz
Wizja polskiej wsi z perspektywy sektora rolnego. Rozważania o relacjach czynnikowych oraz rencie ekonomicznej i politycznej 99
Jerzy Plewa
Polska wieś 2044. Świadomość i wiedza kluczem rozwoju 105
Walenty Poczta
Rolnictwo w rozwoju polskiej wsi 2044 113
Elżbieta Raszeja
Krajobraz wsi – od „wypełniania” przestrzeni do kreowania wizji 121
Andrzej Rosner
Wieś i przestrzeń wiejska za 20 lat. Co jest zdeterminowane, co prawdopodobne, a co (i dlaczego) niepewne 127
Ewa Sufin-Jacquemart
Czy w 2044 roku możemy wciąż mówić o „polskiej wsi”? 133
Ruta Śpiewak
Mniej 141
Adam Tański
Wizja polskiego rolnictwa do roku 2044 147
Barbara Wieliczko
Czy wizja dla obszarów wiejskich w UE jest skrojona dla Polski? Wiejski wymiar polityki 151
Ryszard Wilczyński
PółWieś 2044 157
Jerzy Wilkin
O potrzebie i zasadach tworzenia wizji rozwoju polskiej wsi 165
Józef Stanisław Zegar
Co i jak określa wizję wsi 2044 173
Dominika Zwęglińska-Gałecka
Okołometropolitalna wieś klasy średniej 181
Monika Stanny
Pewna jest tylko zmiana [epilog] 187

 

Projekt Polska wieś 2044. Wizja rozwoju wsparły:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR),
Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej (EFRWP),
Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA)

 

Powrót