Współpraca

Strona główna / PL Współpraca

Współpraca z Instytutem

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN przez 50 lat swej działalności ukształtował się jako jedyna placówka w Polsce zajmująca się interdyscyplinarnie problematyką rozwoju obszarów wiejskich. Instytut ma na swym koncie wiele ekspertyz niezbędnych przy programowaniu zarówno polityki wiejskiej, jak i polityki rolnej.

W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych Instytut dokonał istotnych zmian strukturalnych, które owocują zarówno stabilną sytuacją finansową, jak i zdynamizowaniem niektórych kierunków badawczych, np. tych, które dotyczą bezpośrednio procesów integracji z Unią Europejską, co przekłada się na znaczącą pozycję Instytutu.

Realizujemy i możemy podjąć się realizacji różnorodnych tematów badawczych z zakresu społeczno-ekonomicznych problemów wsi. Nasze analizy wyróżniają się kompleksowym i interdyscyplinarnym podejściem do podejmowanych kwestii. Opracowujemy ekspertyzy, organizujemy konferencje naukowe oraz kursy i szkolenia. Utrzymujemy kontakty i prowadzimy wspólne badania z wieloma placówkami zarówno w kraju, jak i za granicą. Instytut dysponuje doskonale przygotowaną kadrą naukową (10 profesorów, 5 doktorów habilitowanych, 9 doktorów i 3 magistrów). Jest usytuowany w centrum Warszawy, w Pałacu Staszica posiadającym doskonale wyposażone sale konferencyjne oraz zaplecze gastronomiczne.