Publikacje

Strona główna / Publikacje / Biologizacja – klucz do zrównoważonego rolnictwa. Katalog dobrych praktyk biologizacyjnych

Anna Rosa, Michał Dudek, Paweł Siemiński, Arkadiusz Sadowski, Sebastian Bartosik, Paweł Kaczmarek, Kacper Łata, Marcin Markowicz, Jurij Petrovic, Iain Dykes

okładka


Biologizacja – klucz do zrównoważonego rolnictwa. Katalog dobrych praktyk biologizacyjnych

Warszawa 2022, s. 81

Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk

© Copyright by Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2022
© Copyright by Authors 2022

Wersja w języku polskim:
ISBN (online) 978-83-89900-66-1
DOI 10.53098/978-83-89900-66-1

Wersja w języku słowackim:
ISBN (online) 978-83-89900-67-8
DOI 10.53098/978-83-89900-67-8

Wersja w języku czeskim:
ISBN (online) 978-83-89900-68-5
DOI 10.53098/978-83-89900-68-5

Wersja w języku angielskim:
ISBN (online) 978-83-89900-69-2
DOI 10.53098/978-83-89900-69-2

 

 

Publikacja do pobrania oraz dodatkowe informacje, dostępne są na stronie projektu:

https://www.irwirpan.waw.pl/759/badania/biologizacja-klucz-do-zrownowazonego-rolnictwa

Powrót