Publikacje

Strona główna / Publikacje / pozycje roku 1994

pozycje roku 1994

 

okladka

Społeczności wiejskie w środkowym regionie kraju

GRZELAK Zdzisław

Warszawa: IRWiR 1994, 100 s.
ISBN 83-85369-28-7

(wyczerpane)

Autor, opierając swoje rozważania na materiałach historycznych, dokumentach politycznych i zapisach o charakterze biograficznym, prezentuje różne "sposoby radzenia sobie z rzeczywistością" jakie praktykowali chłopi polscy przez minione 50 lat.

Przedstawiony przez autora bilans kilkudziesięcioletniej "głuchej wojny" socjalizmu z żywą tkanką społeczności wiejskich, to nie tylko podsumowanie minionego okresu i nie wyłącznie diagnoza stanu obecnego, ale przede wszystkim ostrzeżenie na przyszłość.

Każdemu, komu problemy te są bliskie można polecić tę książkę jako lekturę. Trudno o tej pracy powiedzieć inaczej niż niezwykła, oryginalna i przejmująca.

 

okladka

Samowiedza kulturowa i artystyczna twórców ludowych

BUKRABA-RYLSKA Izabella

Warszawa: IRWiR 1994, 242 s.
ISBN 83-85369-29-5

(wyczerpane)

Książka poświęcona jest rekonstrukcji poglądów na kulturę i sztukę, jakie w swoich listach do autorki pracy sformułowali członkowie sekcji literackiej STL. Obszar refleksji pisarzy i poetów ludowych, wyznaczony wstępnie pytaniami skierowanymi do nich przez autorkę, obejmuje rozległą problematykę kultury ludowej w jej relacjach z kulturą narodową oraz zagadnieniami społecznej roli twórcy ludowego w warunkach współczesnych.

Powrót