Publikacje

Strona główna / Publikacje / Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap II

Andrzej Rosner, Monika Stanny

Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap II

Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap II
Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich

Wydawca: Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
Warszawa 2016
ISBN 978-83-89900-57-9

 

DOI: 10.53098/9788389900579Publikacja prezentuje wyniki badań II etapu wieloletniego projektu „Monitoring rozwoju obszarów wiejskich” – MROW 2016, realizowanego wramach Forum Inicjatyw Rozwojowych Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.

 

Spis treści

Wprowadzenie 7
Tytułem wstępu do II etapu MROW 9
Rozdział I. Problemy operacjonalizacji pojęcia „poziom rozwoju”. Korekta bazy danych projektu i jej konsekwencje  17
Rozdział II. Elementy rezultatów badań etapu I najważniejsze z punktu widzenia analizy w etapie II   33
Rozdział III. Uwagi metodologiczne na temat właściwości skal pomiarowych wykorzystanych do pomiaru poziomu rozwoju oraz dynamiki zmian   47
Rozdział IV. Zmiany rozkładu przestrzennego poziomu i dynamiki rozwoju społeczno-gospodarczego  57
Rozdział V. Dynamika składowych rozwoju społeczno-gospodarczego  69
V.1. Dostępność przestrzenna gmin  70
V.2. Dezagraryzacja gospodarki lokalnej 81
V.3. Charakterystyka funkcji rolniczej  90
V.4. Rozwój funkcji pozarolniczych  100
V.5. Lokalne finanse publiczne 111
V.6. Problematykademograficzna gmin  121
V.7. Zrównoważenie lokalnego rynku pracy  130
V.8. Problematykaedukacyjna  141
V.9. Aktywność społeczna  151
V.10. Zamożność ispójność społeczności lokalnej 165
V.11. Elementy warunków mieszkaniowych  176
Rozdział VI. Zróżnicowanie udziału składowych w rozwoju społeczno-gospodarczym i zróżnicowanie kierunków rozwoju gmin   189
Rozdział VII. Uwagi końcowe  213

Podsumowanie wniosków z badań MROW 2016 221
Aneksy 233
Aneks 1. Schemat pojęcia poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich  233
Aneks 2. Wykaz wskaźników empirycznych wykorzystanych w badaniu   234
Aneks 3. Rozkłady przestrzenne wartości wskaźników empirycznych wykorzystanych w badaniu MROW2016 237
Aneks 4. Wykaz dziesięciu gmin o najwyższym poziomie i dynamice rozwoju społeczno-gospodarczego według kolejności alfabetycznej wbadaniach MROW2016  284
Wykaz tabel i rysunków   285
Tabele  285
Rysunki 288
Bibliografia  291

Powrót