Publikacje

Strona główna / Publikacje / Oświata i doradztwo rolnicze w RFN

Józef Krosny

oswiat01

Oświata i doradztwo rolnicze w RFN

Warszawa: IRWiR PAN, 2001, - 215 s.: tab., rys.; - Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa
ISBN 83-85369-55-4
cena 20 zł

 

Spis treści:

Rola rolnictwa w życiu gospodarczo - społecznym.
System edukacyjny.
Ogólna charakterystyka systemu kształcenia dla potrzeb gospodarki żywnościowej.
Kształcenie zawodowe na poziomie zasadniczym.
Dwuletnie studium sprofilowane (Fachoberschule - FOS).
Szkoła doskonalenia zawodowego (Fachschule).
Wyższe szkoły rolnicze.
Kształcenie nauczycieli i doradców.
Kształcenie a gospodarka.
Organizacje rolnicze, i ich udział w rozwoju rolnictwa i oświaty.
Kształcenie pracujących.
Doradztwo rolnicze.
Wnioski dla Polski.

Powrót