Publikacje

Strona główna / Publikacje / Potencjał absorpcji uchodźców przez wiejskie i małomiasteczkowe społeczności lokalne

Redakcja naukowa Maria Halamska

 

okładka

Potencjał absorpcji uchodźców przez wiejskie i małomiasteczkowe społeczności lokalne. Raport z badań

Warszawa 2023, 95 s.

Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk

Copyright © by authors

 

ISBN 978-83-89900-73-9
DOI 10.53098/978-83-89900-73-9

 

Cała publikacja do pobrania w wersji PDF (5 MB)

 

Ulotka do pobrania w wesji PDF (5 MB)

 

Raport z badań w projekcie "Potencjał absorpcji uchodźców przez wiejskie i małomiasteczkowe społeczności lokalne", zrealizowany w ramach programu Granty Interwencyjne Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na podstawie umowy nr BPN/GIN/2022/1/00021/U/00001

 

Spis treści

 

Wstęp 5
1. Orlin i inne społeczności lokalne na tle ogólnopolskim – ewolucja kontekstu 7
Czasowo-przestrzenne ramy napływu uchodźców do Polski 9
Ekonomiczne uwarunkowania adaptacji/integracji 16
Uwarunkowania polityczno-społeczne 20
2. „Powiatowa” gmina Orlin w 2021 r. – mapowanie zasobów 23
3. Faza recepcji – pomoc humanitarna i wstępna adaptacja 33
Napływ uchodźców ukraińskich 35
Organizacja recepcji – Zespół Kryzysowy 38
Pierwsza pomoc i jej organizacja 42
Legalizacja pobytu 46
Inne pierwszoplanowe – np. edukacja... 49
Odruchy serca czy poprawność polityczna? 52
Recepcja i (wstępna) adaptacja – w stronę modelu 52
4. Adaptacja i integracja – warunki, działania, wskaźniki 55
Uchodźcy ukraińscy w gminie Orlin między wrześniem 2022 r. a majem 2023 r.  58
Uchodźcy na orlińskim rynku pracy 60
„Obsługa” socjalna 67
„Szlachetne zdrowie...” 69
„Pójdź, dziecię! Ja cię uczyć każę...” 71
Ostrożna sympatia i przyczajona nieufność 74
Społeczność ukraińska w Orlinie i jej problemy 79
5. Podsumowanie i wnioski 83
6. Aneks 91
Informacja metodologiczna 93
Wykaz opracowań roboczych 96
Spis rysunków 97
Spis tabel 97
Ulotka Od porywu serca do udanej integracji 98

Powrót