Publikacje

Strona główna / Publikacje / Wiejskie obszary kumulacji barier rozwojowych

Pod redakcją naukową Andrzeja Rosnera

wiejsk02

Wiejskie obszary kumulacji barier rozwojowych

Warszawa: IRWiR PAN, 2002, - 214 s.: mapy kol., tab., rys.; - Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa
ISBN 83-85369-57-0

 

SPIS TREŚCI

Andrzej Rosner: Zróżnicowanie przestrzenne obszarów wiejskich pod kątem widzenia struktur gospodarczych
Izasław Frenkel: Wiejskie obszary problemowe w aspekcie sytuacji demograficznej
Beata Pięcek: Wiejskie obszary problemowe w aspekcie infrastruktury
Krystian Heffner: Czynniki osadnicze wpływające na potencjał rozwojowy obszarów wiejskich
Jarosław Domalewski: Typologia gmin wiejskich pod kątem widzenia sytuacji oświatowej
Krystian Heffner, Andrzej Rosner: Czynniki specyficzne wywierające wpływ na potencjał rozwojowy obszarów wiejskich
Andrzej Rosner: Wiejskie obszary skumulowanych barier rozwojowych
Andrzej Rosner: Władze lokalne w gminach problemowych i gminach charakteryzujących się korzystnymi warunkami rozwoju
Andrzej Rosner: Opinie przedsiębiorców o warunkach prowadzenia działalności gospodarczej w gminach problemowych oraz w gminach o korzystnej charakterystyce
Powrót