Publikacje

Strona główna / Publikacje / Przyczynki do tematu wiejskiego. Recenzje z lat 1995-2000

Izabella Bukraba-Rylska

przy01

Przyczynki do tematu wiejskiego. Recenzje z lat 1995-2000

Warszawa: IRWiR PAN, 2001, - 184 s.
ISBN 83-85369-54-6
(wyczerpane)

SPIS TREŚCI
Wstęp (Maria Wieruszewska)     6
1. Triumf techniki nad kulturą (Recenzja książki Neila Postmana pt. „Technopol - triumf techniki nad kulturą”, PIW, Warszawa 1995)     13
2. Przyczynek do krytyki władzy sądzenia w naukach społecznych (Recenzja książki Ernesta Gellnera pt. „Pojęcie pokrewieństwa i inne szkice o metodzie i wyjaśnianiu antropologicznym”, Universitas, Kraków 1995)     23
3. Polacy wobec innych i obcych (Recenzja książki pod red. E. Nowickiej i J. Nawrockiego pt. „Inny - obcy - wróg. Swoi i obcy w świadomości młodzieży szkolnej i studenckiej”, Oficyna Naukowa, Warszawa 1996)     33
4. Lokalne wspólnoty w obliczu nowego barbarzyństwa (recenzja książki: Alasdaira MacIntyre'a pt. „Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii moralności”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996)     43
5. 0 różnicy między lunetą a mikroskopem (Recenzja książki: Antonimy Kłoskowskiej pt. „Kultury narodowe u korzeni”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1996)     59
6. Filozofia pieniądza - filozofia kultury - filozofia dziejów (Recenzja książki Georga Simmela pt. „Filozofia pieniądza”. Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1997 r.)
7. Demokracja a społeczności lokalne (Recenzja książki Benjamina R. Barbera pt. „Dżihad kontra McSwiat”, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA., Warszawa 1997)     91
8. Demokracja - regionalizacja tradycja (Recenzja książki Roberta D. Putnama pt. „Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech”, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 1995 r.)     99
9. Zderzenie cywilizacji czyli o kulturze inaczej (Recenzja książki Samuela P. Huntingtona pt. „Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego”, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA., Warszawa 1998 r.)     109
10. Kultura polska - dominująca czy obca? (Recenzja książki pod red. J. Muchy pt. „Kultura dominująca jako kultura obca. Mniejszości kulturowe a grupa dominująca w Polsce”. Oficyna Naukowa, Warszawa 1999)     119
11. Podbój trwa czyli przestrogi dla Polski (Recenzja książki N. Chomsky'ego pt. „Rok 501. Podbój trwa”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Poznań - Warszawa 1999)     131
12. Jaka jesteś, Europo? (Recenzja książki G. Delanty'ego pt. „Odkrywanie Europy. Idea, tożsamość, rzeczywistość”. PWN, Warszawa-Kraków 1999)     141
13. Transformacja, czyli wschodnioeuropejskie doświadczenia w perspektywie zachodnioeuropejskiej (Recenzja książki C. Offe'go pt. „Drogi transformacji. Doświadczenia wschodnioeuropejskie i wschodnioniemieckie”, PWN, Warszawa-Kraków 1999)     149
14. Myśl lokalnie, działaj globalnie - przekorna recepta Geerta Hofstede'a (Recenzja książki G. Hofstede'a pt. „Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu”, PWE, Warszawa 2000)     157
15. Kultura: między fizjologią a filozofią (Recenzja książki J. Łotmana pt. „Kultura i eksplozja”, PIW, Warszawa 1999)    169
Bibliografia

Powrót