Publikacje

Strona główna / Publikacje / Dać to, czego naprawdę potrzeba. Raport z badań

Sylwia Michalska, Dominika Zwęglińska-Gałecka, Maria Halamska

 

okładka

Dać to, czego naprawdę potrzeba
Raport z badań

Warszawa 2024, 156 s.

© Copyright by Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa 2024
© Copyright by Authors 2024

Wydawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
Partner Wydawniczy: Grupa Cogito Sp. z o.o.

 

ISBN 978-83-89900-75-3

DOI 10.53098/978-83-89900-75-3

 

Pełna publikacja do pobrania w wersji PDF (3 MB)

 

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych „EaSI” (2014-2020)

 

Z recencji

(...) Autorki podjęły się badania bardzo ważnego i trudnego problemu społecznego – jak zaradzić negatywnym skutkom, wynikającym ze starzenia się społeczeństwa (polskiego), koncentrując się na opiece długoterminowej w hospicjach. Osoby starsze coraz częściej potrzebują opieki instytucjonalnej z uwagi na brak, z różnych przyczyn, należytej opieki rodziny i singularyzacji starości. Ludzie starsi, schorowani, często niesprawni nie radzą sobie z codziennymi czynnościami, zwłaszcza ci u schyłku życia wymagają szczególnej troski. (...)
Elżbieta Psyk-Piotrowska
Dr hab., prof. emeryt. Uniwersytetu Łódzkiego

 

Spis treści
Wprowadzenie – problem i proponowane rozwiązanie  7
1. Innowacje społeczne i metody ich badania  13
1.1. Innowacje społeczne – między teorią a praktyką   13
1.2. Projekt „Dać to, czego naprawdę potrzeba” – opis innowacji według różnych podejść badawczych   15
1.3. Innowacja „Dać to, czego naprawdę potrzeba” jako przedmiot naukowej obserwacji i analizy   18
1.4. Wykorzystywane metody i techniki badawcze  21
1.5. Czas wdrażania innowacji – pandemia, kryzys uchodźczy, stan wyjątkowy, napaść Rosji na Ukrainę   26
2. Kontekst działania instytucji wdrażającej innowację i instytucji kontrolnej   32
2.1. Kontekst demograficzny  32
2.2. Kontekst ekonomiczny   35
2.3. Kontekst społeczny   44
2.4. Kontekst zdrowotny i socjalny   52
2.5. Podsumowanie   61
3. Tworzenie interdyscyplinarnego zespołu pracowników   62
3.1. Pracownicy Fundacji Hospicjum Proroka Eliasza i NZOZ „Nadzieja”   62
3.1.1. Ocena warunków pracy w instytucjach   65
3.1.2. Zakres obowiązków pracowników w dwóch instytucjach   67
3.1.3. Oddziaływanie pracy na kondycję fizyczną i psychiczną pracowników   71
3.2. Koszty opieki w hospicjum domowym (FHPE – NFZ): estymacja  81
3.2.1. Minimalne koszty opieki określone na podstawie wytycznych NFZ   81
3.2.2. Koszty opieki uwzględniające politykę płacową FHPE oraz obowiązujące stawki rynkowe   87
3.2.3. Opieka FHPE a domy pomocy społecznej   88
4. Zbudowanie sieci współpracy lokalnych instytucji  91
4.1. Relacje między instytucjami przed wdrażaniem innowacji  91
4.2. Zaangażowanie członków sieci w gminach w czasie wdrażania innowacji  97
4.3. Sieć wsparcia w opinii pracowników oraz ekspertów  110
4.4. Podsumowanie  113
5. Utworzenie stanowiska Koordynatora Opieki Osób Zależnych (KOOZ)  114
5.1. Założenia wobec roli KOOZ-a przed wdrażaniem innowacji  114
5.2. KOOZ we wdrażanej innowacji   117
5.2.1. Realizacja obowiązków KOOZ-a   117
5.2.2. Wpływ KOOZ-a na zakres pracy pracowników FHPE   127
5.3. Zamiast podsumowania: możliwość multiplikowania stanowiska KOOZ-a   129
6. Co dalej z innowacją?   131
6.1. Wnioski z badań   131
6.2. Wprowadzanie testowanych rozwiązań do polityki – refleksje uczestników, ekspertów i badaczek na zakończenie projektu   134
Bibliografia   142
Aneks  147
Narzędzie do badania pracowników FHPE  147
Ankieta dla uczestników spotkania sieciującego w gminie...   152
Kwestionariusz badania potrzeb oraz plan wsparcia podopiecznego Fundacji Hospicjum Proroka Eliasza w Michałowie  154

Powrót