Nauka

Strona główna / Nauka / Horyzont Europa- RIA: FoSSNet - Pan-European Food Systems Science Network

FoSSNet - Pan-European Food Systems Science Network to międzynarodowy projekt badawczy finansowany w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont Europa - RIA.

 

Liderem projektu jest Roskilde Universitet (Dania), a w skład zespołu wchodzodzą jednostki naukowo badawczych z 13 krajów państw europejskich:

 

 • Stichting Wageningen Research
 • The Chancellor, Masters And Scholars Of The University
 • Universita Di Pisa
 • Stichting Vu
 • Lunds Universitet Se
 • Nodibinajums Baltic Studies Centre
 • Universitat De Barcelona
 • Dil Deutsches Institut Fur Lebensmitteltechnik
 • European Food Information Council
 • Eit Food
 • Bundesanstalt Für Landwirtschaft Und Ernährung
 • Institut National De Recherche Pour L'agricultur
 • Universidade Catolica Portuguesa

Wizją FoSSNet jest wzmocniona i pogłębiona sieć akademicka wspierająca nową strukturę zarządzania wiedzą i innowacjami dla europejskiego systemu żywnościowego dla europejskiego systemu żywnościowego. Nowa struktura jest potrzebna, ponieważ obecny system wiedzy i innowacji w Europejskiej Przestrzeni jest niewystarczający, aby sprostać pojawiającym się wyzwaniom związanym z odżywianiem europejskiego systemu żywnościowego w zdrowy, zrównoważony i sprawiedliwy sposób zdrowy, zrównoważony i sprawiedliwy sposób.

Cel FoSSNet jest dwojaki, z jednej strony ustanowienie stałej ogólnoeuropejskiej sieci nauki o systemach żywności, a z drugiej strony rozwój inter- i transdyscyplinarnej nauki i edukacji w zakresie systemów żywnościowych.

Przyczyni się to bezpośrednio do realizacji celów od pola do stołu i priorytetów FOOD2030. Rozwój sieci i postępy w nauce i edukacji w zakresie systemów żywnościowych będą w celu zapewnienia zaangażowania wszystkich odpowiednich dyscyplin, naukowców i podmiotów nieakademickich w rozwój nauki o systemach żywnościowych.

 

 

Okres realizacji: 48 miesiący

Powrót