Strona główna / Nauka / Postępowanie habilitacyjne

Szczegółowy tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (Regulamin do pobrania plik pdf)